Patron CName: 1967. Cormac

41 entries matched

35. A Chormaic cuimhnigh an choir $
75. A fhir theid goTulaigh Moir $
167. Ag so an chomairce a Chormaic $
170. Ag so chugad a Chormaic $
201. An ail libh seanchas Siol gCein $
203. An beo dh’einneach do’n fhuil riogh $
231. Anam ga cheile a Chormuic $
329. Beireadh easaonta d’fhuil Cein $
362. Buaidh n-espuic ar Ardachad
399. Ceanglam re cheile a Chormuic $
470. Cinn duinn comhairle a Chormaic $
473. Cionnaim a-nois cia ar gcara (or “Fionnam anois? $
480. Cionnas frith fearann Luighne $
529. Creach ag Luighne o Leith Mhodha $
576. Cuin diolfus Cormac mo dhan $
619. Damadh lor leis.. al. Ni buidheach me do Chormac $
643. Dealbhfad do Chormaic mo cheidghres droig- $
684. Dia do chonghnamh le Cormac $
696. Diograis cumainn ar Chormac $
702. Diol toile caoinmheas Cormaic $
903. Fada re huaisle clann Chein $
917. Fath cumhadh ag crioch Luighne $
934. Fiodhbhadh da cheile clu deise $
964. Freamh na fioruaisle fuil Chein $
1013. Gabh mo chosaoid a Chormuic $
1041. Gar leigheas do lot Gaoidheal $
1080. Gradh mo chroidhei-se Cormac $
1096. Imir do chluiche a Chormaic $
1153. Is fiacha ar neach an ni gheallas $
1240. Mairg as fhial tar eis Cormaic $
1298. Maith an ceannaighe Cormac $
1313. Maith fear mar chach a Chormaic $
1364. Mithidh creideamh do Chlainn Neill $
1368. Mithidh deanamh cuairte ag Cormac $
1449. Na biodh atuirse ar fhuil Chein $
1476. Narab Dia do bheatha a Bhais $
1600. Ort do chongal a Chormaic $
1613. Racha me shur mo shealbha $
1738. Sona sin a chlanna Cuinn $
1776. Tainig san cluiche ag Cormac $
1832. Togaibh do chroidhe a Chormaic $