Motif: 197. The High-Kingship of Ireland: taking Teamhair, going on circuit round Ireland, the Lia Fáil crying out under rightful king

87 entries matched

81. A gcrodhacht ceart Clann bhFeorais (*lucht each ag $
149. A-nois do tuigfidhe Tadhg $
152. A-nois tanaig Aodh Eangach $
157. Abair riom a Eire ogh $
184. Aiseag iomshlan do uair Tadhg $
185. Aisling ad-chonnairc Cormac $
211. An deimhin anois teacht don Tairrngaire $
230. An ullamh fos feis Teamhrach? $
242. Aoidhe o Cais ‘na chrich fein $
256. ard la rechtazow re Braivin (aceph. phonetic)
323. Beart chluithe ar Eirinn eag riogh $
329. Beireadh easaonta d’fhuil Cein $
345. Brath lendain ac Leic Lughaidh $
352. Brian O Ruairc mo rogha leannan $
382. Caidheadh ceithre teallaigh Teamhra? $
400. Ceann na rioghraidhe ri Uladh $
405. Ceard aithreamhail eineach Gaodhal $
425. Cia an riocht i rachainn go hAodh $
454. Cia re bhfailtigheann Fodla? $
455. Cia re bhfuil Eire ag anmhain? $
457. Cia rer fhailtigh Inis Fail? $
458. Cia rer fuirghedh feis Teamhra $
521. Coroin Eireann ainm I Neill $
535. Cread an t-uamhan-so ar fhein Ghall? $
565. Cuid ronna a n-anbuain Eireann $
608. Da roighnigh chreideas Clann Neill $
609. Da roinn chomhthroma ar chrich Neill $
692. Dileas breath do bhreith le seilbh $
698. Diol fuatha flaitheas Eireann $
701. Diol tnutha teisd rioghurraidh $
707. Diomghach Eire d’fhuil Conaill $
710. Dion Fodhla a bhfeis rioghdhamhna $
747. Do chiu meirghe chatha Cuinn $
779. Do mhinigh Dia na deich n-aithne $
780. Do mothuigheadh meadhair Gaoidheal $
787. Do roinneadh righe Connacht $
795. Do thuit meirge catha Cuinn $
820. Dursan toisg Dhonnchadh mac Briain
832. Easga lan os Laighneachaibh $
840. Eisd a Lughaidh rem labhra $
861. Fa chroidhe cumthar flaitheas $
863. Fa urraidh labhras leac Teamhra $
865. Fada a gcairt o Chlainn Dalaigh $
906. Fada Teamhair ar ti rioghna $
912. Failghigh chosnas clu Laighean $
935. Fior mo mholadh ar mhac Domhnaill
940. Fogas a namhaidh do Neachtain $
975. Fuaras aisgidh gan iarraidh $
997. Fuirigh go foill a Eire $
1053. Geall re hiarlacht ainm baruin $
1061. Gearr go laibheora an Lia Fail (BOCD) $
1062. Gearr go laibheora an Lia Fail (Lism.) $
1145. Irial codhnach chloinne hIr
1176. La i dTeamhraigh ag Toirdhealbhach $
1202. Leath re Fodla fuil Uidhir $
1254. Mairg danab oighreacht Eire $
1292. Mairg uaisligheas an eigse $
1293. Mairidh teine i dteallach Ghaoidheal $
1312. Maith do suidhigheadh Siol Neill $
1364. Mithidh creideamh do Chlainn Neill $
1384. Mo iona diol eanchuigidh Aodh $
1420. Mor do mhill aoibhneas Eireann $
1447. Na Bhrian tainig Aodh Eanghach $
1451. Na cagail labhra a Lughaidh $
1507. Ni deireadh d’anbhuain Eireann.Ni he crioch ..
1516. Ni dual gan chuimhne ar cheart righ $
1519. Ni fada on Fhodla a tath a ttuaidheamhain $
1530. Ni haois fhoirfidheas a Aodh $
1561. Ni triall corrach as coir dh’Aodh $
1595. On aird tuaidh tig an chabhair $
1621. Rath Teamhra ag togha Domhnaill $
1635. Riu feine is inghill Ultoigh $
1689. Sead fine teisd Thoirdhealbhaigh $
1692. Seanoir cuilg cairt an Bhurcaigh $
1781. Tairngertaid tren toghbaltach ann Eirind $
1800. Teach suain na horchra an aird tiar $
1806. Teallach coisreagtha clann Bhriain $
1808. Teallach feile Fir Manach $
1811. Teamhair Chonnacht cuirt riogh Breiffne $
1816. Teasda Eire san Easpainn $
1868. Trian Connacht i gcoimead aoinfhir $
1881. Truagh ar n-eachtra go hAth Truim $
1891. Truagh m’aisder go hArd Sratha $
1902. Tuar righe rath oirbherta $
1914. Tugas gradh d’airrdheanaibh Uilliam
1952. Uirrim Fodhla ag enduine $
1953. Urra ag oighreacht Eireamhoin $