Motif: 199. Imagery to describe grief: sorrow a bitter drink; sorrow a wound for which no healing herb etc.

32 entries matched

142. A-nocht sgaoilid na sgola $
284. Beag aithnim dom aos chumtha $
435. Cia choimheadfas clu Laighean $
639. Deacair suan ar chneidh ccarad $
772. Do leonadh Eire i nAth Luain $
793. Do thuit a cloch cuil d’Eirinn $
801. Doirbh dar ceadseal cinneamhain tairngeartaigh $
930. Feasda is caointe Clann Domhnaill $
946. Fogas orchra don eigse $
1036. Galar bunaidh bas tSile $
1076. Goin deise cailleas cluiche $
1168. Is uaigneach duit a phuirt na bpriomhfhlaith •
1200. Leasg an aghaidhse ar Eas Ruaidh $
1215. Liaigh mo thuirrsi tasg mo riogh $
1239. Mairg as daileamh don digh bhroin $
1256. Mairg dar bhrathair anois Niall
1257. Mairg dar chumthach in chumha $
1285. Mairg nach tuigeann treise righ $
1391. Mo thruaighe mar taid Gaodhail $
1428. Mor loiteas lot na laimhe $
1493. Ni bean aonothruis Eire $
1517. Ni duinn nach easbaidh eag Taidhg $
1586. Olc an cumthach an chumha $
1661. Rugadh da chluiche ar Chloinn Suibhne $
1694. Seisear dham air mo shliocht [al. Seisear sinne ..$
1696. Sgaradh re Daibhidh a doigh $
1768. Tainig adhbhar mo thuirse $
1828. Tinn liom do mhaoith a Mhaire $
1889. Truagh liom Maire agus Mairghreag $
1921. Tuile ar dtraghadh trean Gaedheal $
1941. Uaithne an einigh i nOil Finn $
1956. [Ga heag] gu tasg tighearna $