Period: 20. Early 15th C

71 entries matched

142. A-nocht sgaoilid na sgola $
149. A-nois do tuigfidhe Tadhg $
184. Aiseag iomshlan do uair Tadhg $
190. Aithin me dot oide a Eoin $
246. Aonta deisi a din Laighin $
256. ard la rechtazow re Braivin (aceph. phonetic)
270. Ataid tri comhruig im chionn $
278. Atu i gcogadh rem chairdibh $
291. Beag nach tainig mo thearma $
323. Beart chluithe ar Eirinn eag riogh $
347. Brathair don iocht an t-oineach $
364. Buaidh thighearna ar thoiseachaibh $
439. Cia do gheabhainn go Grainne $
443. Cia ghabhas m’anmain re ais $
513. Comhardadh cionnas is coir $
558. Crioch Osruidhe leith Laighean $
585. Cumhaidh iocas onoir riogh $
612. Da urradh i n-iath Eireann $
649. Deanadh Criost comhairle a mhathar $
651. Deanaidh comhaonta a chlann Eibhir $
654. Deanam cionntughadh na colla $
704. Diomdhach do Conall clann Dalaigh $
705. Diomdhach me don ghaoith andeas $
739. Do bhriseas bearna ar Bhrian $
747. Do chiu meirghe chatha Cuinn $
787. Do roinneadh righe Connacht $
795. Do thuit meirge catha Cuinn $
798. Do turnadh treise Gaoidheal $
821. Duthaigh deoradh Magh Maine $
822. Each gan aradhain an fhearg $
866. Fada a-deartar na deich righ $
869. Fada an raithei-se romhainn $
896. Fada o cheile clann fPilib $
899. Fada o Ulltaibh a n-oidhre $
957. Foraire Uladh ar Aodh $
996. Fuilngidh bhur lean a Leath Cuinn $
1001. Ga sealbh as fhearr ar Eas Ruaidh $
1009. Gabh m’eagnach a Eoin Baisde $
1061. Gearr go laibheora an Lia Fail (BOCD) $
1116. Iomdha riocht a dteid Teamhair $
1117. Iomdha rod direach go Dia $
1122. Iomdha uaisle ar iath Laighean $
1151. Is cumhain liom an la a-ne $
1171. Iul an geinealaigh or gheinis $
1176. La i dTeamhraigh ag Toirdhealbhach $
1183. Lamh aoinfhir fhoirfeas i nEirinn $
1185. Lamh dhearg Eireann Uibh Eathach $
1187. Leaba carad i gCorcaigh $
1200. Leasg an aghaidhse ar Eas Ruaidh $
1253. Mairg dan comharsa a chara $
1255. Mairg danab soirbh an saoghal $
1270. Mairg do ni uabhar thar m’eis $
1285. Mairg nach tuigeann treise righ $
1348. Measdar teach innse re hOilech $
1359. Misde mh’innmhe mh’fad o Shaidhbh $
1430. Mor mo chuid do chumhaidh Taidhg $
1443. Muircheartach Ruadh rogha an iarsma [ illeg. frag.]
1530. Ni haois fhoirfidheas a Aodh $
1534. Ni i n-aisgidh frioth flaitheas Neill $
1595. On aird tuaidh tig an chabhair $
1662. Rugadh teine i dteach Meadhbha $
1686. Seacht ngradha fileadh fuair Aonghus $
1696. Sgaradh re Daibhidh a doigh $
1719. Slan ar n-a mharbhadh Mac De $
1754. T...C... catha gall/ni bi treisi ach do tamall[acep
1766. Tagair ret mhac, a Mhuire $
1770. Tainig an trathnona $
1802. Teachtaire dileas ag Dia $
1818. Teasda... (aceph. RIA 1078/2a) $
1835. Toghaidh Dia neach ‘n-a naoidhin $
1943. Uasal an t-ainm ollamh riogh $