Motif: 200. Nature mourns ruler’s death - landscape withers, infertility of cows, inclemency of weather, barren fruit trees

103 entries matched

73. A fhir tainig re tasg mBriain $
144. A-nois aithnighim m’uabhar $
152. A-nois tanaig Aodh Eangach $
154. A-nos bhreagnoighthear Bricne $
165. Adhbhar beadhga bas deisi $
199. Alba gan dion a ndiaigh Ailin $
200. Amhghar bisigh bas flatha $
293. Beag nar bhaith Aodh oidhidh Coinn $
296. Beag nar saruigheadh Siol Neill $
301. Bean da chumhadh crioch Ealla $
310. Beannacht ar anmain Eireann $
323. Beart chluithe ar Eirinn eag riogh $
342. Braidhe on eigsi a nEas Dara $
417. Ceolchar sin a chruit na riogh $ [al. mo righ]
435. Cia choimheadfas clu Laighean $
441. Cia feasda as urra dhon eol $
442. Cia fhiorfas fuighle na bhfadh $
461. Cia so chaoineas crioch Bhanbha $
486. Cionnas tig Eire gan Aodh? $
511. Coitcheann cumha chloinne Neill $
530. Creach Gaoidheal eg enduine $
531. Creach Gaoidheal i reilg Rois $
556. Crioch an ghaisgidh goin Donnchaidh $
584. Cumha ceathrair do mheasg me $
605. Da neall orchra os iath Uisnigh $
628. De ceadaoin milltear Magh Fail
631. Deacair comhall don chumhaidh $
644. Dealg athalaidh othras Taidhg $
694. Diogha gach beatha in bron $
715. Dioth ollamh easbhaidh Laighean $
730. Do athruigh sean ar siol gCuinn $
765. Do ghabh Eire a huain cumhadh $
772. Do leonadh Eire i nAth Luain $
789. Do shlan uaim a Ath Seanaigh $
793. Do thuit a cloch cuil d’Eirinn $
795. Do thuit meirge catha Cuinn $
797. Do toirneadh ceannas Clainne Cuinn $
798. Do turnadh treise Gaoidheal $
808. Druididh suas a chuaine an chaointe•
812. Dubh Rois doba rioghdha a mhais [al. ghnuis] $
828. Earradh chumhadh um Chruachain $
880. Fada dar n-argain Ath Cliath $
887. Fada gur haitigheadh Eire $
891. Fada is othras eag Donnchaidh $
896. Fada o cheile clann fPilib $
904. Fada re hurchoid Eire $
918. Feach a Chriosd ar crich Luighne $
955. Folamh Eire d’easbaidh Bhriain $
961. Foraois na horchra Ibh Eathach $
963. Freamh gach uilc oidheadh flatha $
1036. Galar bunaidh bas tSile $
1076. Goin deise cailleas cluiche $
1079. Gradh fa thuaraim tugas d’Aodh $
1092. I Sagsaibh loitear Leath Cuinn (or Ag Sagsaib $
1165. Is truagh cor chriche Banbha $
1168. Is uaigneach duit a phuirt na bpriomhfhlaith •
1174. La da rabhas ar maidin go fanach •
1187. Leaba carad i gCorcaigh $
1200. Leasg an aghaidhse ar Eas Ruaidh $
1201. Leasg liom aghaid ar Chuil Cliabh $
1206. Leig thort do thuirse a Shile $
1239. Mairg as daileamh don digh bhroin $
1257. Mairg dar chumthach in chumha $
1285. Mairg nach tuigeann treise righ $
1302. Maith an sealad fuair Eire $
1323. Malairt crotha ar chrich Luighne $
1334. Marthain le mac Conchobhair
1411. Mor an lucht arthraigh Eire $
1452. Na chuig rainn deag so do Dhia $
1479. Neart gach tire ar Thir Conaill $
1491. Ni beag an leansa ar Leath Cuinn $
1492. Ni beag easbhaidh Inse Fail $
1531. Ni heasboidh acht cradh croidhe $
1537. Ni maith altaighim mh’onoir $
1542. Ni mar chach as caointe Brian $
1559. Ni trath aithreachais d’fhuil Chonaill $
1575. Ochon t’othrus a Eamuinn $
1579. Oilbheim Uladh easbog Duin $
1586. Olc an cumthach an chumha $
1618. Ramhuch tainig tasg Fearghail $
1645. Rogha na dtuath Teallach n-Eachach $
1653. Rug an bas baire an einigh $
1661. Rugadh da chluiche ar Chloinn Suibhne $
1667. San Sbainn do toirneadh Teamhair $
1696. Sgaradh re Daibhidh a doigh $
1698. Sgeal do sgapas fan mBanbha mbraenaigh $
1700. Sgeal nua nach cabhair d’ar gcradh $
1705. Sgol gan oide an t-ord gaisgeadh $
1713. Sion choitcheann cumha Ghaedheal $
1740. Soraidh led cheile a Chaisil $
1774. Tainig lean do Leith Mhogha $
1777. Tainig tairngire Chiarain $
1783. Tairnig aoibhneas Chlann gColla $
1800. Teach suain na horchra an aird tiar $
1816. Teasda Eire san Easpainn $
1889. Truagh liom Maire agus Mairghreag $
1899. Truaigh anocht inneall Eirionn $
1921. Tuile ar dtraghadh trean Gaedheal $
1935. Uaigneach a-deirthear Dun Baoi $
1937. Uaigneach sin a cheann Aodha $
1941. Uaithne an einigh i nOil Finn $
1949. Uch is truagh mo ghuais on ngleobhruid •
1956. [Ga heag] gu tasg tighearna $