Motif: 201. Death of patron signals end to peace; present plight of subjects emphasises former strength of their protector; subjects now exposed to attack

61 entries matched

31. A cholann do-chim gan cheann $
145. A-nois caoinfead-sa Clann Tail $
164. Adhbhal anadh na nGaoidheal $
199. Alba gan dion a ndiaigh Ailin $
200. Amhghar bisigh bas flatha $
302. Bean da chumhadh Cruacha Aoi $
304. Bean do lamhaigheadh Leith Cuinn $
342. Braidhe on eigsi a nEas Dara $
412. Ceisd ar eolchuibh iath Banba $
422. Cia a-nois fheithmheas d’iath Laighion $
435. Cia choimheadfas clu Laighean $
442. Cia fhiorfas fuighle na bhfadh $
460. Cia so bhearras an Breifne $
461. Cia so chaoineas crioch Bhanbha $
466. Cian do chuairt a Chu Chonnacht $
511. Coitcheann cumha chloinne Neill $
530. Creach Gaoidheal eg enduine $
531. Creach Gaoidheal i reilg Rois $
532. Creacht gan leigheas lot Cruachan $
540. Cread do rug ar mharcraidh Mhuimhneach? $
550. Cread tarraidh treise Connacht? $
591. Da bhraghaid uaim i nInis $
730. Do athruigh sean ar siol gCuinn $
765. Do ghabh Eire a huain cumhadh $
774. Do loite[d] leigis Eirinn $
780. Do mothuigheadh meadhair Gaoidheal $
789. Do shlan uaim a Ath Seanaigh $
797. Do toirneadh ceannas Clainne Cuinn $
798. Do turnadh treise Gaoidheal $
833. Easgar Gaoidhil eag aoinfhir $
904. Fada re hurchoid Eire $
930. Feasda is caointe Clann Domhnaill $
961. Foraois na horchra Ibh Eathach $
963. Freamh gach uilc oidheadh flatha $
996. Fuilngidh bhur lean a Leath Cuinn $
1165. Is truagh cor chriche Banbha $
1222. Lubhghart gan fhal in eagna $
1239. Mairg as daileamh don digh bhroin $
1243. Mairg ata tar eis Fiacha $
1264. Mairg do chonnairc ceann Fhiachaidh $
1381. Mo dha dhalta niorsad liuin [al. ‘ionmhuin liom $
1430. Mor mo chuid do chumhaidh Taidhg $
1438. Mosgladh gach broin i mbas Fharblaidhe $
1479. Neart gach tire ar Thir Conaill $
1578. Oilbheim biothbhuan bas aoinfhir $
1579. Oilbheim Uladh easbog Duin $
1618. Ramhuch tainig tasg Fearghail $
1645. Rogha na dtuath Teallach n-Eachach $
1667. San Sbainn do toirneadh Teamhair $
1705. Sgol gan oide an t-ord gaisgeadh $
1773. Tainig crioch ar olc nEireann $
1774. Tainig lean do Leith Mhogha $
1783. Tairnig aoibhneas Chlann gColla $
1800. Teach suain na horchra an aird tiar $
1815. Teasda easgcara an fhiadhaigh $
1817. Teasda eochair ghlais Ghaedheal $
1909. Tugadh easgar d’Inis Fail $
1921. Tuile ar dtraghadh trean Gaedheal $
1935. Uaigneach a-deirthear Dun Baoi $
1941. Uaithne an einigh i nOil Finn $
1956. [Ga heag] gu tasg tighearna $