Patron CName: 2024. Donnchadh

38 entries matched

22. A bhratach ara bhfaicim an ghruaim ag fas •
100. A Mheic Dhubhghaill tuar acain $
186. Aisling ad-chonnairc o chianaibh $
218. An ngeabhtha a Dhonnchaidh mo dhan $
235. Aoibhinn an la-sa i Lunnainn $
242. Aoidhe o Cais ‘na chrich fein $
429. Cia as gairde or gabhadh Eire $
510. Coisrigh a Chriosd cairbh Dhonnchaidh $
539. Cread do luaimnighe a Leith Chuinn? $
556. Crioch an ghaisgidh goin Donnchaidh $
616. Dair tre abhaill abhall tre choll / al. Cionnus rachad...
628. De ceadaoin milltear Magh Fail
630. Deacair comhaireamh a chreach $
682. Dia do bheatha i n-adhbhuigh h’athar $
820. Dursan toisg Dhonnchadh mac Briain
833. Easgar Gaoidhil eag aoinfhir $
891. Fada is othras eag Donnchaidh $
910. Faghaim ceart a chlann Eibhir $
1104. Innis sgeala a sgeith Donnchaidh $
1325. Mall an deifirse ar Dhonnchadh
1371. Mithidh dul d’fhaighil m’fhiach $
1380. Mo cheithre rainn duit a Dhonnchaidh $
1386. Mo leaba fein dhamh a Dhonnchaidh $
1417. Mor ata ar theagasg flatha $
1555. Ni theid caitheamh i gCloinn Tail $
1608. Parrthas toraidh an Diseart $
1637. Rob ionann greim gebhas sin/Mor ata ar theagasg
1649. Roinneam a chompain chloinn Bhriain $
1674. Saoth leamsa luighe Donnchuidh $
1703. Sgian mo charad ar mo chliu $
1713. Sion choitcheann cumha Ghaedheal $
1755. Ta coir agamsa, druidim le Dia dha reir
1758. Tabhair a Dhe Donnchadh slan $
1759. Tabhraidh chugam cruit mo riogh $
1775. Tainig long ar Loch Raithneach $
1824. Thig don righ rath go bhfiadhain/ Mor ata ar theagasg
1904. Tug damh h’aire a Inse an Laoigh $
1906. Tugadh an t-ar so ar Eirinn