Patron CName: 2068. Éinrí, Éinrigh, Henry

18 entries matched

403. Ceannas na feile ag fuil Fheidhlim $
420. Cia a-nois ‘ga n-oilter an t-enech $
449. Cia meise no an mac-sa Seaain? $
478. Cionnas do roighfinn ri Oiligh $
692. Dileas breath do bhreith le seilbh $
779. Do mhinigh Dia na deich n-aithne $
819. Dursan nach maireann mac Briain $
973. Fuarais th’iarraidh a Eire $
1034. Gach siol co siol righEoghain $
1254. Mairg danab oighreacht Eire $
1344. Meanma siobhail ag siol Eoghain $
1457. Na maith duinn t’fhiach a Enri $
1483. Nell longphuirt os Loch Eachach $
1500. Ni chongmhann inbhe acht oidbheart (or oirb.. $
1529. Ni hainimh oige i bhflaithibh $
1612. Racha me dom aithne d’Enri $
1617. Rainig seala ar shith Uladh $
1812. Teamhair gach baile i mbi ri $