Motif: 207. Symptoms of grief: red tears, tears of blood, withered or blasted hearts, flesh scorched (loiscthe) with sorrow, wringing or beating hands together, darkening cheeks, frozen tears

50 entries matched

41. A chros thall ar an dtulaigh $
141. A-nocht is uaigneach Eire $
144. A-nois aithnighim m’uabhar $
145. A-nois caoinfead-sa Clann Tail $
149. A-nois do tuigfidhe Tadhg $
183. Aisdrigh chugam a Chroch Naomh $
323. Beart chluithe ar Eirinn eag riogh $
365. Buaidhreadh coigidh caoi en-mhna $
389. Caointear feasda clann Ui Chaoimh $
486. Cionnas tig Eire gan Aodh? $
511. Coitcheann cumha chloinne Neill $
530. Creach Gaoidheal eg enduine $
540. Cread do rug ar mharcraidh Mhuimhneach? $
556. Crioch an ghaisgidh goin Donnchaidh $
585. Cumhaidh iocas onoir riogh $
605. Da neall orchra os iath Uisnigh $
631. Deacair comhall don chumhaidh $
644. Dealg athalaidh othras Taidhg $
694. Diogha gach beatha in bron $
730. Do athruigh sean ar siol gCuinn $
764. Do geineadh inghean o’n umhla $
765. Do ghabh Eire a huain cumhadh $
773. Do loisgeadh meise sa Mhuaidh $
793. Do thuit a cloch cuil d’Eirinn $
808. Druididh suas a chuaine an chaointe•
870. Fada an ruaig-si ar rioghraidh Breagh $
877. Fada coir Fodhla ar Albain $
904. Fada re hurchoid Eire $
961. Foraois na horchra Ibh Eathach $
1065. Gearr o dob inghill mna Mumhain $
1068. Gin go gcarthair cara siur $
1076. Goin deise cailleas cluiche $
1200. Leasg an aghaidhse ar Eas Ruaidh $
1222. Lubhghart gan fhal in eagna $
1239. Mairg as daileamh don digh bhroin $
1246. Mairg chailleas geag glanchumhra $
1285. Mairg nach tuigeann treise righ $
1334. Marthain le mac Conchobhair
1430. Mor mo chuid do chumhaidh Taidhg $
1494. Ni ben [.....] (aceph.) [al. Ni ceim nach cumhain linne]$
1661. Rugadh da chluiche ar Chloinn Suibhne $
1691. Sealbh gan urraidh oighreacht Fhinn $
1698. Sgeal do sgapas fan mBanbha mbraenaigh $
1747. Suntach sin a cholainn criadh /al. Sanntach sin...
1800. Teach suain na horchra an aird tiar $
1817. Teasda eochair ghlais Ghaedheal $
1899. Truaigh anocht inneall Eirionn $
1911. Tugadh oirne easbhaidh mhor $
1941. Uaithne an einigh i nOil Finn $
1956. [Ga heag] gu tasg tighearna $