Motif: 208. Keening women at graveside

37 entries matched

13. A bhean fuair faill ar an bhfeart $
155. Ab an aonaigh caraid De $
323. Beart chluithe ar Eirinn eag riogh $
389. Caointear feasda clann Ui Chaoimh $
441. Cia feasda as urra dhon eol $
486. Cionnas tig Eire gan Aodh? $
511. Coitcheann cumha chloinne Neill $
531. Creach Gaoidheal i reilg Rois $
585. Cumhaidh iocas onoir riogh $
588. D’fhior chogaidh comhailtear siothchain $
730. Do athruigh sean ar siol gCuinn $
765. Do ghabh Eire a huain cumhadh $
789. Do shlan uaim a Ath Seanaigh $
793. Do thuit a cloch cuil d’Eirinn $
797. Do toirneadh ceannas Clainne Cuinn $
820. Dursan toisg Dhonnchadh mac Briain
896. Fada o cheile clann fPilib $
961. Foraois na horchra Ibh Eathach $
1058. Geall].......Francaigh $
1078. Gol gaillsigh os cionn Gaill •
1079. Gradh fa thuaraim tugas d’Aodh $
1098. Ina mblath leagthar cine Chaoimh $
1187. Leaba carad i gCorcaigh $
1200. Leasg an aghaidhse ar Eas Ruaidh $
1476. Narab Dia do bheatha a Bhais $
1486. Ni ar aois meadhaighthear mac riogh $
1517. Ni duinn nach easbaidh eag Taidhg $
1526. Ni gnath liaigh gan luach saothair $
1579. Oilbheim Uladh easbog Duin $
1618. Ramhuch tainig tasg Fearghail $
1653. Rug an bas baire an einigh $
1661. Rugadh da chluiche ar Chloinn Suibhne $
1691. Sealbh gan urraidh oighreacht Fhinn $
1821. Teid oirbeart a n-inmhe riogh $
1892. Truagh mo dhail re deich laithibh $
1921. Tuile ar dtraghadh trean Gaedheal $
1941. Uaithne an einigh i nOil Finn $