Patron CName: 2097. Feidhlim, Feidhlimidh, Felime

28 entries matched

29. A chnuic thoir re taoibh Ealla $
302. Bean da chumhadh Cruacha Aoi $
444. Cia ghabhas re guais Chonnacht $
532. Creacht gan leigheas lot Cruachan $
538. Cread do choisg cogadh Laighean? $
683. Dia do chaomhna chloinne Fiachaidh $
694. Diogha gach beatha in bron $
824. Eagcoir do fogradh Feilim $
847. Eisd rem fhailte-se a Fheilim $
871. Fada an turus tug Eamhuin $
965. Freamha an chogaidh crioch Laighean $
1015. Gabh mo shuirghe a ua Emuinn $
1021. Gabh umat a Fheidhlimidh $
1094. Iad fein mhoras Clann Colla $
1123. Iomdha uirrim ag Cloinn Chathaoir $
1139. Ionmhain teach re dtugus cul $
1192. Leanfad ar n-agra ar Fheilim $
1217. Lionn gan traghadh einech Ulltach $
1276. Mairg frioth le furtacht Eirinn $
1399. Mo-chion do theacht, Feidhlime $
1454. Na diult mh’ionmhuine a Fheilim $
1651. Roinnfead cach re cleir Banbha $
1663. Rugas ainbreith ar Fheilim $
1790. Tarla d’Fhionn a aithghin sonn $ al. Coill athfais (.....)
1807. Teallach einigh iath Laighean $
1838. Toghaim liaigh do leigheas Feilim $
1881. Truagh ar n-eachtra go hAth Truim $
1955. Ursa an chogaidh crioch Laighean $