Period: 21. Mid 15th C

128 entries matched

49. A dhuine chaitheas corp De $
112. A namha treabhas do thuatha $
117. A phaidrin do dhuisg mo dhear $
134. A theachtaire theid bhu thuaidh $
144. A-nois aithnighim m’uabhar $
145. A-nois caoinfead-sa Clann Tail $
152. A-nois tanaig Aodh Eangach $
169. Ag so bragha dheit a Dhe $
177. Ailim mo Dhia $
190. Aithin me dot oide a Eoin $
239. Aoidhe i nEirinn an t-Iarla $
240. Aoidhe meise ag Mathair De $
246. Aonta deisi a din Laighin $
267. Ata sinn ar slighidh $
270. Ataid tri comhruig im chionn $
278. Atu i gcogadh rem chairdibh $
284. Beag aithnim dom aos chumtha $
294. Beag nar dhearmadas mo dhuthaigh $
313. Beannacht don ti do mhuin Murchadh $
318. Beannuigh do theaghlach a Thrionoid $
330. Beith re dan dlighidh ollamh $
337. Binn labhras leabhar Muire
342. Braidhe on eigsi a nEas Dara $
353. Briathra cogaid ‘gon cath Laigneach $
362. Buaidh n-espuic ar Ardachad
385. Cairt a siothchana ag siol Adhaimh $
420. Cia a-nois ‘ga n-oilter an t-enech $
443. Cia ghabhas m’anmain re ais $
478. Cionnas do roighfinn ri Oiligh $
481. Cionnas iocthar sead suirghe? $
506. Coir feitheamh ar uaislibh Alban $
507. Coir foighide re feirg nDe $
550. Cread tarraidh treise Connacht? $
560. Croinn a hean-bun aicme Fergais $
564. Cuich do leannan a Lamh Oir $
591. Da bhraghaid uaim i nInis $
603. Da mhac rugadh do righ Chonnacht $
651. Deanaidh comhaonta a chlann Eibhir $
654. Deanam cionntughadh na colla $
692. Dileas breath do bhreith le seilbh $
693. Dileas gach eanduine a eidhreacht $
717. Dleaghair cunnradh do chomhall $
725. Dlighim ioc as m’fhearacht graidh (or ‘fearsacht’) $
738. Do bhriseadh riaghail riogh Sacsann $
776. Do mheall an sochur siol gColla $
779. Do mhinigh Dia na deich n-aithne $
780. Do mothuigheadh meadhair Gaoidheal $
784. Do nithear lionta don lion
787. Do roinneadh righe Connacht $
821. Duthaigh deoradh Magh Maine $
822. Each gan aradhain an fhearg $
860. Eolaigh in cogaidh clann Fergais $
869. Fada an raithei-se romhainn $
890. Fada is mna maithi mna Mumhan $
895. Fada me ar mearughadh sligheadh $
899. Fada o Ulltaibh a n-oidhre $
927. Fearg an Choimdheadh re cloinn Adhaimh $
935. Fior mo mholadh ar mhac Domhnaill
937. Fiu a chuigeadh crioch Osraighe $
940. Fogas a namhaidh do Neachtain $
951. Foilsigh do mhiorbhaile a Mhuire $
960. Foraois na gcliar Clann Mhaolruanaigh $
962. Formad ag cach re clu Muiris $
973. Fuarais th’iarraidh a Eire $
975. Fuaras aisgidh gan iarraidh $
982. Fuaras mo rogha theach mhor $
1009. Gabh m’eagnach a Eoin Baisde $
1021. Gabh umat a Fheidhlimidh $
1024. Gabhaim le hollamhnacht Iosa
1030. Gach fonn go Feraibh Muighe $
1034. Gach siol co siol righEoghain $
1065. Gearr o dob inghill mna Mumhain $
1079. Gradh fa thuaraim tugas d’Aodh $
1084. Grian tsamhraidh teisd Tomhaltaigh $
1086. Guidhim Dia mor - mo lon is mo liaigh
1106. Ioc sa mBoraimhe ag cloinn Chuinn $
1117. Iomdha rod direach go Dia $
1118. Iomdha sgeal maith ar Mhuire $
1124. Iomdha urraim ac Ultaibh $
1138. Ionmhain taise ata i nDoire $
1148. Is aille Iosa na ‘n chruinne
1151. Is cumhain liom an la a-ne $
1160. Is mairg fhagas aithre mna/Ni mairg fhagas oidhre mn
1164. Is romhaith mo leaghasa
1175. La dar shuidh ceathrar re ceird
1183. Lamh aoinfhir fhoirfeas i nEirinn $
1193. Leanfad mo cheart ar cloinn Dalaigh $
1217. Lionn gan traghadh einech Ulltach $
1229. Mac sud ar sliocht fionnMhanannain
1253. Mairg dan comharsa a chara $
1255. Mairg danab soirbh an saoghal $
1270. Mairg do ni uabhar thar m’eis $
1287. Mairg neach doni dearbhaile $
1300. Maith an conach clu gaiscidh $
1332. Maraid fos fearta Coluim $
1341. Meaisde nach eadmhar Eire $
1344. Meanma siobhail ag siol Eoghain $
1348. Measdar teach innse re hOilech $
1422. Mor gradh De do na daoinibh $
1440. Muin aithrighe dhamh a Dhe $
1443. Muircheartach Ruadh rogha an iarsma [ illeg. frag.]
1482. Nel righna os raith Iughaine $
1507. Ni deireadh d’anbhuain Eireann.Ni he crioch ..
1510. Ni deoraidh mise a Manainn $
1518. Ni fa hindmhe is measta Mor $
1530. Ni haois fhoirfidheas a Aodh $
1536. Ni leis fein a bfaghann Aodh $
1571. O mnaibh ainmnighthear Eire $
1586. Olc an cumthach an chumha $
1588. Olc chuimhnighim mo chumann $
1617. Rainig seala ar shith Uladh $
1648. Roinn leithe ar choigidh Connacht $
1660. Rugadh baire ar an mbochtacht $
1665. Samhail muir Teamhra ata i nUlltaibh $
1702. Sgeal uaigneach ar cheile
1750. T’aire riot a mheic Mhurchaidh$
1754. T...C... catha gall/ni bi treisi ach do tamall[acep
1766. Tagair ret mhac, a Mhuire $
1779. Tairg [not Truagh] mo mhunadh a Mhuire $
1796. Teach da rioghan raith Caisil $
1802. Teachtaire dileas ag Dia $
1812. Teamhair gach baile i mbi ri $
1835. Toghaidh Dia neach ‘n-a naoidhin $
1843. Tosach feile fairsinge $
1875. Trom an suan-so ar Shiol Adhaimh $
1881. Truagh ar n-eachtra go hAth Truim $
1943. Uasal an t-ainm ollamh riogh $
1946. Uasal fearontas Fearghail $