Patron CName: 2100. Fiach, Fiacha, Fiachaidh

25 entries matched

31. A cholann do-chim gan cheann $
343. Branaigh ar clu os cloinn Neill $
355. Briseadh riaghla romholta $
421. Cia a-nois da gcreidid Clann Eachach $
422. Cia a-nois fheithmheas d’iath Laighion $
474. Cionnas a-ta an treabh-so as-toigh? $
625. Daor ceannuighthear clu gaisgeadh $
633. Deacair doigh as daghurraidh $
711. Dion gaoidheal ar Gabhail Ragnuill $
746. Do chim gach fear acht Fiacha $
830. Easga an oinigh san aird toir $
949. Fogra cruinnighthe ar chru mBroin $
986. Fuasgail do gheall, a dhuine $
988. Fuath gach fir fuidheall a thuaighe $
1040. Gar fuaras cupla coimseach $
1243. Mairg ata tar eis Fiacha $
1264. Mairg do chonnairc ceann Fhiachaidh $
1309. Maith Dia fa aisiog iomlan $
1365. Mithidh cuairt i gceann Fhiacha $
1404. Moirsheisear laoch lingeas troid $
1418. Mor coir chaich ar chrich Laighean $
1520. Ni fhaicim oighir Aodha $
1701. Sgeal tasgmhar do-rainig fa chriochaibh Fail $
1927. Tuirseach mise d’eis Fhiachaidh $
1952. Uirrim Fodhla ag enduine $