Motif: 212. Poet’s own mourning for patron: rejects attempts of others to restrain his grief; attempts to feign tranquillity but in vain; mourns alone when all others have departed; his grief will be life-long

133 entries matched

6. A Bhanbha bhog-omh dhona dhuaibhseach•
29. A chnuic thoir re taoibh Ealla $
31. A cholann do-chim gan cheann $
41. A chros thall ar an dtulaigh $
73. A fhir tainig re tasg mBriain $
91. A leine mhic Diarmada $
96. A mhacaoimh sheanas mo sheirc $
117. A phaidrin do dhuisg mo dhear $
136. A theachtaire thig on bhFrainc $
142. A-nocht sgaoilid na sgola $
144. A-nois aithnighim m’uabhar $
145. A-nois caoinfead-sa Clann Tail $
147. A-nois diolam an deachmhadh $
149. A-nois do tuigfidhe Tadhg $
154. A-nos bhreagnoighthear Bricne $
165. Adhbhar beadhga bas deisi $
188. Aislingthe do-chonnac-sa $
199. Alba gan dion a ndiaigh Ailin $
284. Beag aithnim dom aos chumtha $
293. Beag nar bhaith Aodh oidhidh Coinn $
300. Bean chaite cheardcha an ghaisgidh $
301. Bean da chumhadh crioch Ealla $
311. Beannacht ar anmain Uilliam $
323. Beart chluithe ar Eirinn eag riogh $
342. Braidhe on eigsi a nEas Dara $
357. Bronach Goill Bhanbha da eis $
389. Caointear feasda clann Ui Chaoimh $
417. Ceolchar sin a chruit na riogh $ [al. mo righ]
422. Cia a-nois fheithmheas d’iath Laighion $
435. Cia choimheadfas clu Laighean $
450. Cia na cinn-seo do-chiu a-niar $
486. Cionnas tig Eire gan Aodh? $
497. Cnu chroidhe mo chnis aluinn $
531. Creach Gaoidheal i reilg Rois $
550. Cread tarraidh treise Connacht? $
556. Crioch an ghaisgidh goin Donnchaidh $
584. Cumha ceathrair do mheasg me $
587. Cumthach labhras an lonsa $
591. Da bhraghaid uaim i nInis $
605. Da neall orchra os iath Uisnigh $
628. De ceadaoin milltear Magh Fail
631. Deacair comhall don chumhaidh $
656. Deanam cunntas, a Chathail $
694. Diogha gach beatha in bron $
730. Do athruigh sean ar siol gCuinn $
740. Do caitheadh aoibhneas Uladh $
746. Do chim gach fear acht Fiacha $
751. Do chonnarc cheithre rabhaigh $
765. Do ghabh Eire a huain cumhadh $
772. Do leonadh Eire i nAth Luain $
773. Do loisgeadh meise sa Mhuaidh $
780. Do mothuigheadh meadhair Gaoidheal $
789. Do shlan uaim a Ath Seanaigh $
793. Do thuit a cloch cuil d’Eirinn $
795. Do thuit meirge catha Cuinn $
798. Do turnadh treise Gaoidheal $
812. Dubh Rois doba rioghdha a mhais [al. ghnuis] $
859. Eolach me ar mheirge an Iarla $
870. Fada an ruaig-si ar rioghraidh Breagh $
880. Fada dar n-argain Ath Cliath $
891. Fada is othras eag Donnchaidh $
897. Fada o cheile gasraidh Ghreag $
961. Foraois na horchra Ibh Eathach $
994. Fuigheall formaid fuil Dalaigh $
1065. Gearr o dob inghill mna Mumhain $
1079. Gradh fa thuaraim tugas d’Aodh $
1098. Ina mblath leagthar cine Chaoimh $
1130. Ionmhain an feart i bhfoil Brian $
1167. Is truagh sin a Chu-Chonnacht $
1168. Is uaigneach duit a phuirt na bpriomhfhlaith •
1187. Leaba carad i gCorcaigh $
1188. Leachta carad a ccath Briain $
1196. Leannan graidh chliar an chruine (aceph) $
1199. Leasaighthear libh leine an riogh $
1200. Leasg an aghaidhse ar Eas Ruaidh $
1201. Leasg liom aghaid ar Chuil Cliabh $
1215. Liaigh mo thuirrsi tasg mo riogh $
1222. Lubhghart gan fhal in eagna $
1227. M’anam do sgar riomsa areir $
1239. Mairg as daileamh don digh bhroin $
1242. Mairg ata an uair-si gan Aodh $
1243. Mairg ata tar eis Fiacha $
1246. Mairg chailleas geag glanchumhra $
1256. Mairg dar bhrathair anois Niall
1257. Mairg dar chumthach in chumha $
1264. Mairg do chonnairc ceann Fhiachaidh $
1285. Mairg nach tuigeann treise righ $
1299. Maith an companach an dan $
1326. Mallacht ort a fir na sgeal $
1332. Maraid fos fearta Coluim $
1334. Marthain le mac Conchobhair
1381. Mo dha dhalta niorsad liuin [al. ‘ionmhuin liom $
1396. Mo-chean don loing-se tar lear $
1414. Mor antrom inse Banbha
1430. Mor mo chuid do chumhaidh Taidhg $
1477. Neall mna sithe sunn a-reir $
1494. Ni ben [.....] (aceph.) [al. Ni ceim nach cumhain linne]$
1510. Ni deoraidh mise a Manainn $
1517. Ni duinn nach easbaidh eag Taidhg $
1531. Ni heasboidh acht cradh croidhe $
1532. Ni heibhneas gan Chlainn Domhnaill $
1542. Ni mar chach as caointe Brian $
1574. Ochagan is e seo an ceann •
1575. Ochon t’othrus a Eamuinn $
1586. Olc an cumthach an chumha $
1588. Olc chuimhnighim mo chumann $
1608. Parrthas toraidh an Diseart $
1645. Rogha na dtuath Teallach n-Eachach $
1661. Rugadh da chluiche ar Chloinn Suibhne $
1674. Saoth leamsa luighe Donnchuidh $
1691. Sealbh gan urraidh oighreacht Fhinn $
1694. Seisear dham air mo shliocht [al. Seisear sinne ..$
1698. Sgeal do sgapas fan mBanbha mbraenaigh $
1768. Tainig adhbhar mo thuirse $
1774. Tainig lean do Leith Mhogha $
1783. Tairnig aoibhneas Chlann gColla $
1787. Tanag adhaigh go hEas Caoile $
1794. Teach carad do-chiu folamh $
1800. Teach suain na horchra an aird tiar $
1818. Teasda... (aceph. RIA 1078/2a) $
1841. Torchair ceol Cloinne Cathoil $
1877. Truagh an chor-so ar raith na riogh $
1879. Truagh an sgeal-so linn da luadh $
1881. Truagh ar n-eachtra go hAth Truim $
1891. Truagh m’aisder go hArd Sratha $
1892. Truagh mo dhail re deich laithibh $
1894. Truagh na sgeil-se tig tar toinn $
1895. Truagh sin a chinn mo chroidhe $
1899. Truaigh anocht inneall Eirionn $
1909. Tugadh easgar d’Inis Fail $
1911. Tugadh oirne easbhaidh mhor $
1921. Tuile ar dtraghadh trean Gaedheal $
1949. Uch is truagh mo ghuais on ngleobhruid •