Motif: 213. Poet’s vigil on patron’s grave: or, would like to visit site of grave did circumstances permit

44 entries matched

144. A-nois aithnighim m’uabhar $
149. A-nois do tuigfidhe Tadhg $
152. A-nois tanaig Aodh Eangach $
323. Beart chluithe ar Eirinn eag riogh $
342. Braidhe on eigsi a nEas Dara $
357. Bronach Goill Bhanbha da eis $
486. Cionnas tig Eire gan Aodh? $
531. Creach Gaoidheal i reilg Rois $
550. Cread tarraidh treise Connacht? $
556. Crioch an ghaisgidh goin Donnchaidh $
585. Cumhaidh iocas onoir riogh $
591. Da bhraghaid uaim i nInis $
631. Deacair comhall don chumhaidh $
730. Do athruigh sean ar siol gCuinn $
740. Do caitheadh aoibhneas Uladh $
765. Do ghabh Eire a huain cumhadh $
780. Do mothuigheadh meadhair Gaoidheal $
793. Do thuit a cloch cuil d’Eirinn $
808. Druididh suas a chuaine an chaointe•
896. Fada o cheile clann fPilib $
1079. Gradh fa thuaraim tugas d’Aodh $
1098. Ina mblath leagthar cine Chaoimh $
1138. Ionmhain taise ata i nDoire $
1167. Is truagh sin a Chu-Chonnacht $
1187. Leaba carad i gCorcaigh $
1200. Leasg an aghaidhse ar Eas Ruaidh $
1239. Mairg as daileamh don digh bhroin $
1264. Mairg do chonnairc ceann Fhiachaidh $
1285. Mairg nach tuigeann treise righ $
1492. Ni beag easbhaidh Inse Fail $
1510. Ni deoraidh mise a Manainn $
1517. Ni duinn nach easbaidh eag Taidhg $
1608. Parrthas toraidh an Diseart $
1653. Rug an bas baire an einigh $
1661. Rugadh da chluiche ar Chloinn Suibhne $
1691. Sealbh gan urraidh oighreacht Fhinn $
1774. Tainig lean do Leith Mhogha $
1800. Teach suain na horchra an aird tiar $
1881. Truagh ar n-eachtra go hAth Truim $
1891. Truagh m’aisder go hArd Sratha $
1911. Tugadh oirne easbhaidh mhor $
1921. Tuile ar dtraghadh trean Gaedheal $
1941. Uaithne an einigh i nOil Finn $
1956. [Ga heag] gu tasg tighearna $