Patron CName: 2281. Muiris, Maurice

7 entries matched

5. A Bhais ar mharbhuis Muiris? $
82. A Ghearoid deana mo dhail $
300. Bean chaite cheardcha an ghaisgidh $
370. Buan an raith seo ar righ Cluana $
962. Formad ag cach re clu Muiris $
1338. Mathair na horchra an eigse $
1415. Mor ar bhfearg riot a ri Saxon $