Patron CName: 2312. Riocaird, Risteard, Raidseard, Richard

8 entries matched

357. Bronach Goill Bhanbha da eis $
534. Cread agaibh aoidhigh a gcein? $
640. Deacair tagra re treisi $
765. Do ghabh Eire a huain cumhadh $
901. Fada re coimead clu Roisdeard $
958. Foraois airdriogh iath Connacht $
1692. Seanoir cuilg cairt an Bhurcaigh $
1752. T’aire riot a Riocaird Oig $