Patron CName: 2318. RĂ³is, Rose (fem.)

4 entries matched

135. A theachtaire theid budh dheas $
206. An choisgeim-si aigceann Laighneach $
549. Cread so ag buaidhreadh ban nGaoidheal? $
1186. Le heanmhnaoi cuirthear clu ban $