Patron CName: 2323. Rughraidhe

14 entries matched

254. Ar sliocht trir ataid Gaoidhil $
623. Dana an turas trialltar sonn $
706. Diomdhach me don macdhacht riogh $
801. Doirbh dar ceadseal cinneamhain tairngeartaigh $
1142. Ionmholta malairt bhisigh $
1293. Mairidh teine i dteallach Ghaoidheal $
1302. Maith an sealad fuair Eire $
1348. Measdar teach innse re hOilech $
1396. Mo-chean don loing-se tar lear $
1503. Ni comhthrom cogadh Banbha $
1657. Rug cobhair ar Chonallchaibh $
1665. Samhail muir Teamhra ata i nUlltaibh $
1885. Truagh do chor a chroidhe tim $
1929. Turnamh dochais dioth muirne $