Patron CName: 2358. Tadhg

56 entries matched

129. A Thaidhg cuimhnigh an comann $
130. A Thaidhg na tathaoir Torna $
136. A theachtaire thig on bhFrainc $
149. A-nois do tuigfidhe Tadhg $
155. Ab an aonaigh caraid De $
184. Aiseag iomshlan do uair Tadhg $
211. An deimhin anois teacht don Tairrngaire $
215. An gcluine me a mhic Daire $
243. Aoinsgiath chosnaimh na gceall $
256. ard la rechtazow re Braivin (aceph. phonetic)
291. Beag nach tainig mo thearma $
320. Bearad breith na himreasna $
367. Buaine ina a aois iomradh Taidhg $
386. Caithfead urchar leat a Thaidhg 1q $
393. Cathaigh red mheanma a mhic Briain $
426. Cia an saoi le seinntear an chruit $
482. Cionnas meise a mheic Eoghain? $
542. Cread fa dta Tadhg is Lughaidh? $
591. Da bhraghaid uaim i nInis $
617. Dairt sonn da seoladh go Tadhg $
644. Dealg athalaidh othras Taidhg $
680. Dia do bheatha a Thaidhg mhic Thaidhg $
724. Dlighidh righeolus d’ollamh $
828. Earradh chumhadh um Chruachain $
918. Feach a Chriosd ar crich Luighne $
931. Feidhm flatha feitheamh einigh
997. Fuirigh go foill a Eire $
998. Fuirigh rem thagra a Thaidhg $
1043. Ge shaoile a Thaidhg, nach dearnas (al. ‘Cia.. $
1061. Gearr go laibheora an Lia Fail (BOCD) $
1111. Iomdha buaidh ar chrich Chairbreach $
1140. Ionmhain triur tainig dom fhios $
1149. Is ait an obair-si ar Thadhg [al. ‘Nach ait... $
1152. Is e Tadhg tig anair $
1154. Is follus a mhic Daire $
1259. Mairg darab feicheamh fear gaoil $
1270. Mairg do ni uabhar thar m’eis $
1319. Maith rainig a ttreisi Taidg $
1321. Maith trath do thoigheacht a Thaidhg $
1346. Measa a Thaidhg do thagrais fein $
1347. Measa do thagrais a Thaidhg $
1352. Meisneach maith a mac Aodha $
1430. Mor mo chuid do chumhaidh Taidhg $
1450. Na brosd mise a mhic Daire $
1488. Ni baoghal feasda fian Luighne $
1517. Ni duinn nach easbaidh eag Taidhg $
1636. Ro chuala ar thagrais a Thaidhg [al. Do chuala $
1655. Rug cabhair ar Chloinn gCoileain $
1743. Suirgheach Cruacha re clu Taidhg $
1763. Tadhg O Cearbhaill ar gceann sluaigh $
1764. Tadhg triath os chach $
1765. Tadhg triath os na trenfhearaibh $
1781. Tairngertaid tren toghbaltach ann Eirind $
1806. Teallach coisreagtha clann Bhriain $
1845. Tosach inmhe oirbheartas $
1894. Truagh na sgeil-se tig tar toinn $