Patron CName: 2367. Toirdhealbhach

37 entries matched

80. A gclu is ionnmhas d’fine Raghnuill $
138. A Thoirdhealbhaigh turn h’aigneadh $
143. A-noir ghabhus in gaisgeadh $
221. An sluagh sidhe seo i nEamhain? $
400. Ceann na rioghraidhe ri Uladh $
406. Ceardcha na feile fuil Bhroin $
454. Cia re bhfailtigheann Fodla? $
521. Coroin Eireann ainm I Neill $
535. Cread an t-uamhan-so ar fhein Ghall? $
581. Cuirfead cumaoin ar Chlainn Tail $
747. Do chiu meirghe chatha Cuinn $
790. Do thogh Eire fear faire $
795. Do thuit meirge catha Cuinn $
798. Do turnadh treise Gaoidheal $
809. Dual cuimhne ar chathreim flatha $
852. Eistidh a eigse Bhanba/re hiomraidh na healadhna $
866. Fada a-deartar na deich righ $
999. Fulang annroidh adhbhar soidh $
1020. Gabh uaim comhartha cumuinn $
1037. Gaoidhil meallta no mac Neill $
1054. Geall re hinbhe oighreacht Fhinn $
1119. Iomdha sochar ag Siol Neill $
1176. La i dTeamhraigh ag Toirdhealbhach $
1312. Maith do suidhigheadh Siol Neill $
1387. Mo mhallacht ort, a shaoghail $
1434. Mor re chuma caithreim deisi $
1465. Namha agus cara dar gceird $/...]oniom maith a
1568. Nodlaig do chuamair don Chraoibh $
1611. Port oireachais Ara Chliach $
1639. Rob soraidh an sead-sa soir $
1654. Rug cabhair ar Chlar mBanbha $
1661. Rugadh da chluiche ar Chloinn Suibhne $
1689. Sead fine teisd Thoirdhealbhaigh $
1690. Sealbh Eireann ag aicme Neill $
1771. Tainig anam i nEirinn $
1938. Uaigneach sin a Chinn Choradh $
1940. Uaisle cinidh Clann tShuibhne $