Period: 24. Mid 16th C

72 entries matched

81. A gcrodhacht ceart Clann bhFeorais (*lucht each ag $
155. Ab an aonaigh caraid De $
207. An Cian ceadna i gConnachtoibh $
216. An mbearthaoi dha uair Eimhir $
283. Beach eolais na heigse Aodh $
352. Brian O Ruairc mo rogha leannan $
357. Bronach Goill Bhanbha da eis $
415. Ceithre chuaille is fal fon teach [al. Maighneis fa nde $
432. Cia as uaisle do Laighneachuibh $
434. Cia cheannchas adhmad naoi rann $
456. Cia re gcuirfinn sead suirghe? $
493. Clu Laighionn as oigreacht d’Aodh $
522. Corrach do chodlas a-reir $
525. Crann seoil na cruinne an Chroch Naomh $
527. Craobh eolais an oinigh Aodh $
544. Cread fa seachnaim Siol Aodha? $
555. Cridhe so da ghoid uainne $
605. Da neall orchra os iath Uisnigh $
607. Da rann deg mo dhuthracht d’Aodh $
638. Deacair iomlaoid chlann cConaill $
701. Diol tnutha teisd rioghurraidh $
720. Dlighidh file faghail aisig $
722. Dlighidh liaigh leigheas a charad $
724. Dlighidh righeolus d’ollamh $
741. Do cendeocuind cumann rig $
771. Do leighis Dia derbhtha an mirbhail (aceph.) $
832. Easga lan os Laighneachaibh $
865. Fada a gcairt o Chlainn Dalaigh $
868. Fada an chuimhne-si ar choir nDe $
878. Fada cuimhnighthear coir Leinbh $
880. Fada dar n-argain Ath Cliath $
901. Fada re coimead clu Roisdeard $
902. Fada re hoirbert ... Sil Conaill $
912. Failghigh chosnas clu Laighean $
918. Feach a Chriosd ar crich Luighne $
955. Folamh Eire d’easbaidh Bhriain $
991. Fubun fuibh a shluagh Gaoidheal $
994. Fuigheall formaid fuil Dalaigh $
1040. Gar fuaras cupla coimseach $
1058. Geall].......Francaigh $
1140. Ionmhain triur tainig dom fhios $
1173. La da rabha os raith Luimnigh $
1186. Le heanmhnaoi cuirthear clu ban $
1209. Leigidh dhamh mo Dhomhnall fein $
1269. Mairg do ni deimhin d’a dhoigh $
1286. Mairg nach tuigionn bheith go maith $
1293. Mairidh teine i dteallach Ghaoidheal $
1342. Mealladh iomlaoide ar Eirinn $
1385. Mo iona iarla ainm Seamuis $
1432. Mor neach do mealladh le Maghnus $
1434. Mor re chuma caithreim deisi $
1447. Na Bhrian tainig Aodh Eanghach $
1515. Ni dual cairde ar creich ngeimhil $
1516. Ni dual gan chuimhne ar cheart righ $
1524. Ni fuighthear commaith Aodha $
1555. Ni theid caitheamh i gCloinn Tail $
1582. Oinioch Banbha a mBranachuibh $
1590. Olc iocthar ar luagh leighis $
1646. Roind leithe edir .... (TCD 1319 ii, 482) $
1653. Rug an bas baire an einigh $
1661. Rugadh da chluiche ar Chloinn Suibhne $
1693. Searc mna Ir duit Aoidh na leig a bhfaill $
1743. Suirgheach Cruacha re clu Taidhg $
1744. Suirgheach Manchaigh re mac righ $
1763. Tadhg O Cearbhaill ar gceann sluaigh $
1795. Teach ceolmhar ‘na bhfaghthar fion $
1811. Teamhair Chonnacht cuirt riogh Breiffne $
1820. Teid Aodh d’oirbheart is d’airimh $
1821. Teid oirbeart a n-inmhe riogh $
1849. Trean riogh uaisligheas ollam $
1888. Truagh gan Maghnas na mhac riogh $
1924. Tuile rabharta rath deise $