Motif: 243. Purgatory

10 entries matched

156. Ab fioraonda cian (or fada) o shoin $
208. An coimgidh ata ar nim 7 ar lar
662. Deasgaidh gach uilc in t-uabar $
850. Eisdigh [a] aos cumtha caoin
857. Eistidh re subhailcibh Aodh
887. Fada gur haitigheadh Eire $
1012. Gabh mo chomhairle re n-eag [al. Glac mo the
1509. Ni deireadh leoin do Leth Cuinn $
1730. Sliocht na bpeacthach Uaimh Padraig $
1767. Taghaim Tomas ragha is roghradh gacha hogmhna $