Poet SName: 2516. MacBruaideadha

66 entries matched

39. A chroch De deana mo leigheas $
55. A dhuine labhras an laoidh $
93. A Lughaidh labhram go seimh $
96. A mhacaoimh sheanas mo sheirc $
97. A Mhaighdean bhuidh nar mhuscail m’fhadch •
103. A mhic gur meala t’arma $
114. A naomhMuire a mhathair De $
140. A-niu ceadachtach Chlann Adhaimh $
147. A-nois diolam an deachmhadh $
183. Aisdrigh chugam a Chroch Naomh $
225. An tu m’aithne a Innse an Laoigh? $
231. Anam ga cheile a Chormuic $
242. Aoidhe o Cais ‘na chrich fein $
346. Brathair don bhas an daidhbhreas $
415. Ceithre chuaille is fal fon teach [al. Maighneis fa nde $
417. Ceolchar sin a chruit na riogh $ [al. mo righ]
431. Cia as sine cairt ar chrich Neill $
452. Cia re a n-egonainn m’easbhaidh? $
480. Cionnas frith fearann Luighne $
488. Clann an Iarla o iomluibh Banba/Rannam le cheile $
508. Coir suil le seasamh Gaoidheal $
535. Cread an t-uamhan-so ar fhein Ghall? $
570. Cuigear bodach ar tteacht o shliabh $
581. Cuirfead cumaoin ar Chlainn Tail $
650. Deanadh go subhach Siol Adhamh $
653. Deanaidh cuimhne a chlanna Chuinn $
670. Deoraidh sonna sliocht Chathaoir $
723. Dlighidh ollamh urraim riogh $
731. Do b’fhearr mo sheachna a Shile $
757. Do chuiredh cethrar cloinne $
798. Do turnadh treise Gaoidheal $
833. Easgar Gaoidhil eag aoinfhir $
840. Eisd a Lughaidh rem labhra $
910. Faghaim ceart a chlann Eibhir $
1056. Geall re maoinibh moladh De $
1074. Go gcead dod ghairm a bhrathair $
1118. Iomdha sgeal maith ar Mhuire $
1173. La da rabha os raith Luimnigh $
1273. Mairg duine bhraitheas e fein $
1325. Mall an deifirse ar Dhonnchadh
1337. Mathair don eagna an fhuil riogh $
1367. Mithidh damh dul re seanchas $
1371. Mithidh dul d’fhaighil m’fhiach $
1380. Mo cheithre rainn duit a Dhonnchaidh $
1417. Mor ata ar theagasg flatha $
1465. Namha agus cara dar gceird $/...]oniom maith a
1495. Ni breith orm do bhreith a Aodh $
1504. Ni crann aontoraidh an uaisle
1515. Ni dual cairde ar creich ngeimhil $
1527. Ni guais liom t’urchar a Aodh $
1554. Ni theichim re tagra mbaoith $
1560. Ni trath dod dhol a Dhiarmaid $
1569. O cheathrar gluaisid Gaoidhil $
1589. Olc do thagrais a Thorna $
1598. Oraoid uaim go O Rensi $
1611. Port oireachais Ara Chliach $
1614. Rachad d’eisteacht aifrinn De $
1619. Rannam le cheile, a chlann Uilliam $
1642. Rogha gach beathadh bheith bocht $
1695. Seisear is fhearr d’fhuil Adhaimh $
1755. Ta coir agamsa, druidim le Dia dha reir
1780. Tairgidh mo sheachna a Shiol mBriain $
1810. Teallach flaithis fine Caoimh $
1865. Tri uaithne ar inis Gaoidheal [al. ‘Inse, um Inis’] $
1904. Tug damh h’aire a Inse an Laoigh $
1912. Tugaim aghaidh ar MhaolMhordha $