Poet SName: 2563. MacCráith, MagRáith

53 entries matched

157. Abair riom a Eire ogh $
178. Ainic me a Mhic ar seathar $
193. Aithnigh an gcrich-se a Chlann Neill $
228. An tuirseach taoi, a Lughaidh? $
298. Bean a-nois chabhras chrich Meadhbha $
323. Beart chluithe ar Eirinn eag riogh $
429. Cia as gairde or gabhadh Eire $
474. Cionnas a-ta an treabh-so as-toigh? $
501. Coin airdfhiaidhigh Clann Choileain $
562. Cuaine rioghna rug Eadan $
568. Cuig casa deag doirbh an Phais $/ Slan arna mharbh
609. Da roinn chomhthroma ar chrich Neill $
672. Dia do bheatha a Abhlainn ain $
701. Diol tnutha teisd rioghurraidh $
723. Dlighidh ollamh urraim riogh $
800. Doibh fein creidid Clann tSuibhne $
834. Einpheisd ag milledh Muman [*Dibir uainn an ainbh $
849. Eisd rem fhuighlibh a Athair $
859. Eolach me ar mheirge an Iarla $
939. Fod m’uaigh m’fhearann cairte $
949. Fogra cruinnighthe ar chru mBroin $
1030. Gach fonn go Feraibh Muighe $
1113. Iomdha eagnach ag Eirinn $
1122. Iomdha uaisle ar iath Laighean $
1185. Lamh dhearg Eireann Uibh Eathach $
1215. Liaigh mo thuirrsi tasg mo riogh $
1240. Mairg as fhial tar eis Cormaic $
1247. Mairg chaitheas dlus re dalta $
1250. Mairg clann do chroch a n-Athair $
1251. Mairg damh dan seisi an saoghal $
1317. Maith mo phardun-sa pais De $
1360. Mise a Aimi ar h’inchaibh fein $
1364. Mithidh creideamh do Chlainn Neill $
1465. Namha agus cara dar gceird $/...]oniom maith a
1498. Ni cara acht cara na h-eigne $
1531. Ni heasboidh acht cradh croidhe $
1556. Ni theid clann o choir a n-athar $
1561. Ni triall corrach as coir dh’Aodh $
1576. Og an seanoir an saoghal $
1581. Oilpheist gan cheill an cholann $
1635. Riu feine is inghill Ultoigh $
1715. Slainic ar gcabhra cru De $
1719. Slan ar n-a mharbhadh Mac De $
1754. T...C... catha gall/ni bi treisi ach do tamall[acep
1794. Teach carad do-chiu folamh $
1821. Teid oirbeart a n-inmhe riogh $
1826. Tig Mac is fearrde fine $
1848. Treabh romhat a fhir na huaille $
1854. Tri ceoil do thog as mo thathamh me areir
1899. Truaigh anocht inneall Eirionn $
1900. Tu a Mhuire a shiur, mo bhuime is mo bhainimpir
1906. Tugadh an t-ar so ar Eirinn
1914. Tugas gradh d’airrdheanaibh Uilliam