Poet SName: 2585. MacEochadha, MacEochaidh

36 entries matched

80. A gclu is ionnmhas d’fine Raghnuill $
134. A theachtaire theid bhu thuaidh $
355. Briseadh riaghla romholta $
395. Ceana Aodha an fhabhraidh mhoill $
421. Cia a-nois da gcreidid Clann Eachach $
422. Cia a-nois fheithmheas d’iath Laighion $
435. Cia choimheadfas clu Laighean $
527. Craobh eolais an oinigh Aodh $
625. Daor ceannuighthear clu gaisgeadh $
686. Dia do reitioch ar gcarat $
705. Diomdhach me don ghaoith andeas $
715. Dioth ollamh easbhaidh Laighean $
832. Easga lan os Laighneachaibh $
847. Eisd rem fhailte-se a Fheilim $
879. Fada cuirthear clu deise $
914. Failte rod a Bhriain Ui Bhroin $
986. Fuasgail do gheall, a dhuine $
1020. Gabh uaim comhartha cumuinn $
1040. Gar fuaras cupla coimseach $
1076. Goin deise cailleas cluiche $
1081. Grasa De d’furtacht Aodha $
1123. Iomdha uirrim ag Cloinn Chathaoir $
1243. Mairg ata tar eis Fiacha $
1249. Mairg chreideas lucht aimhleasa $
1264. Mairg do chonnairc ceann Fhiachaidh $
1269. Mairg do ni deimhin d’a dhoigh $
1286. Mairg nach tuigionn bheith go maith $
1309. Maith Dia fa aisiog iomlan $
1404. Moirsheisear laoch lingeas troid $
1524. Ni fuighthear commaith Aodha $
1582. Oinioch Banbha a mBranachuibh $
1710. Siobhlach ar cheilibh Crioch Branach $
1795. Teach ceolmhar ‘na bhfaghthar fion $
1820. Teid Aodh d’oirbheart is d’airimh $
1838. Toghaim liaigh do leigheas Feilim $
1927. Tuirseach mise d’eis Fhiachaidh $