Poet SName: 2724. Ó’n Cháinte

21 entries matched

122. A shaoghail on a shaoghail $
301. Bean da chumhadh crioch Ealla $
482. Cionnas meise a mheic Eoghain? $
537. Cread da sealbhuinn damh an dan? $
684. Dia do chonghnamh le Cormac $
884. Fada Fanaid re rath riogh $
921. Feach orm a fhir na laoidhe $
997. Fuirigh go foill a Eire $
1071. Gluais a litir go Lunndain $
1210. Leis fein moltar Mag Uidhir $
1212. Leo fein cuirid Clann Iotha $
1236. Mairg aga mbi meanma mhear [or ‘aga mbia’] $
1368. Mithidh deanamh cuairte ag Cormac $
1409. Mor an fheidhm deilbh an dana al Cruaidh an feidhm
1421. Mor doghnid daoine diobh fein $
1424. Mor idir na haimsearaibh •
1451. Na cagail labhra a Lughaidh $
1461. Na treig a Thomais mise $
1566. Nior togb[adh] eruic Iosa $
1841. Torchair ceol Cloinne Cathoil $
1934. Uaidhe fein do fhas Iosa $