Motif: 281. Church’s immunity in time of war strictly observed by patron; or ignored by subject of satire

29 entries matched

121. A shaith d’oighre i n-ionadh Bhriain $
196. Aithris fhreimhe ruanaidh Eoin $
211. An deimhin anois teacht don Tairrngaire $
241. Aoidhe mo chroidhe ceann Bhriain $
258. Argain minic Cill mic Nenain $
351. Brian a-nois do-nim do Mhaghnus $
422. Cia a-nois fheithmheas d’iath Laighion $
550. Cread tarraidh treise Connacht? $
597. Da ghradh treigfead Maol Mordha $
607. Da rann deg mo dhuthracht d’Aodh $
628. De ceadaoin milltear Magh Fail
653. Deanaidh cuimhne a chlanna Chuinn $
765. Do ghabh Eire a huain cumhadh $
891. Fada is othras eag Donnchaidh $
918. Feach a Chriosd ar crich Luighne $
983. Fuaras nochar uaibhreach oigmhear $
1044. Ge ta sibhsi leath ar leath (aceph.) $
1185. Lamh dhearg Eireann Uibh Eathach $
1213. Liaigh gach gona gras Muire $
1235. Mairg a deir olc leis na mna $
1308. Maith bhur bhfior catha, a chlann Roigh $
1328. Manannan Fodla Fearghal $
1380. Mo cheithre rainn duit a Dhonnchaidh $
1524. Ni fuighthear commaith Aodha $
1563. Nior bhaidh teine Teallaigh Eachach $
1608. Parrthas toraidh an Diseart $
1618. Ramhuch tainig tasg Fearghail $
1756. Ta Donnchadh ag cuirt na n-aingeal
1823. Theasd aon diabhal na nGaoidheal $