Poet SName: 2857. O hEachaidhéin

14 entries matched

75. A fhir theid goTulaigh Moir $
99. A Mharta ceanglam connradh $
374. Buime na heigsi Art Og $
405. Ceard aithreamhail eineach Gaodhal $
449. Cia meise no an mac-sa Seaain? $
470. Cinn duinn comhairle a Chormaic $
643. Dealbhfad do Chormaic mo cheidghres droig- $
780. Do mothuigheadh meadhair Gaoidheal $
823. Eadmhar mise fa mhac Sheain $
896. Fada o cheile clann fPilib $
947. Fogas umhla d’ainm gaisgidh $
1092. I Sagsaibh loitear Leath Cuinn (or Ag Sagsaib $
1773. Tainig crioch ar olc nEireann $
1832. Togaibh do chroidhe a Chormaic $