Poet SName: 2869. O hEodhusa

85 entries matched

8. A bhean chridhe chompanta $
11. A bhean do-ni an truaighphecadh $
23. A Bhriain Mheig Uidhir eisd roinn $
51. A dhuine chuireas an crann (or “A fhir...?) $
57. A dhuine na heaslainte $
61. A fhir chroidhe charaimse $
67. A fhir iomtnuidh an aois ted (or iomthusa) $
68. A fhir leagtha an leabhrain bhig $
94. A mhacaoimh dealbhas an dan $
95. A mhacaoimh mhaoidheas do shlad $
113. A naoi bheag neartmhar
119. A sgribhinn luigheas tar lear $
146. A-nois diolaim deachmhadh De $
150. A-nois molfam MagUidhir $
178. Ainic me a Mhic ar seathar $
206. An choisgeim-si aigceann Laighneach $
221. An sluagh sidhe seo i nEamhain? $
224. An tu ar gceadaithne a charrag? $
255. Ar t’fhaosamh dhamh a Dhe Athar $
272. Atam i gcas idir dha chomhairle $
274. Atam ionchora re hAodh $
289. Beag mhaireas do mhacraidh Gaoidheal $
328. Beir oirbhire uaim go hAodh $
338. Biodh aire ag Ultaibh ar Aodh $
373. Buime na bhfileadh fuil Ruarcach $
393. Cathaigh red mheanma a mhic Briain $
401. Ceannaigh duain t’athar a Aonghas $
472. Cion suirghe ag Eirinn ar Aodh $
519. Connradh do cheanglas re hAodh $
548. Cread mhosglas macraidh Eirne? $
549. Cread so ag buaidhreadh ban nGaoidheal? $
574. Cuimhnigh ughdar na slainte $
577. Cuir a gceann a ndobhairt me (see A fhir legtha.. $
583. Cuirfead so ionnad a Aodh $
597. Da ghradh treigfead Maol Mordha $
635. Deacair foghnamh do thoil dha thighearna $
637. Deacair innreamh na hoige $
639. Deacair suan ar chneidh ccarad $
644. Dealg athalaidh othras Taidhg $
652. Deanaidh cruas a chliar chrabhaidh $
695. Diogha gacha ceirde an carabhas $
698. Diol fuatha flaitheas Eireann $
700. Diol tnuith Inis Eoghain
713. Dion Ulltach ‘na n-uirrioghaibh $
753. Do chuaidh mo shuil tar mo chuid $
761. Do feachadh fulang Gaoidheal $
893. Fada leigthear Eamhain i n-aontugha $
900. Fada om’ intinn a hamharc $
904. Fada re hurchoid Eire $
938. Fod codarsna crioch Bhanba $
972. Fuar liom an adhaigh-si dh’Aodh $
993. Fuigheall formaid fonn Sligidh $
1005. Gabh aithreachas uaim $
1069. Glac a chompain, comhairle (or ‘Gabh...’) $
1121. Iomdha tir do thimcheall sibh $
1139. Ionmhain teach re dtugus cul $
1142. Ionmholta malairt bhisigh $
1192. Leanfad ar n-agra ar Fheilim $
1207. Leigfead Aodh d’fhearaibh Eireann $
1277. Mairg iarras iomlaoid chainte $
1336. Mathair chogaidh crioch Bhanbha $
1355. Millte Eire d’imtnuth Ghaoidheal $
1372. Mithidh sin a raith na riogh $
1413. Mor an t-ainm ollamh flatha $
1436. Mor theasda dh’obair Ovid $
1480. Neimhchionntach mise, a mhic Thaidhg $
1492. Ni beag easbhaidh Inse Fail $
1503. Ni comhthrom cogadh Banbha $
1506. Ni dearbhthar cara go cas
1511. Ni dhlighim aithfear ar fheirg $
1526. Ni gnath liaigh gan luach saothair $
1543. Ni me bhar n-aithne a aos graidh $
1633. Rioghacht na beachta an bhochtacht $
1647. Roinn leithe air anbhuain Eireann $
1718. Slan agaibh a fhir cumtha $
1722. Slan fad’ lot a lamh Aodha $
1744. Suirgheach Manchaigh re mac righ $
1746. Suirgheach sin, a Eire ogh $
1749. T’aire riomsa a ri O nUidhir $
1807. Teallach einigh iath Laighean $
1842. Tosach ar mbeathadh bas De $
1862. Tri naimhde ata ar mo thi $
1880. Truagh an t-amharc-sa a Eire $
1883. Truagh cor chloinne Adhaimh $
1890. Truagh liom-sa a chompain do chor (al. ‘liomsa’) $