Motif: 288. Maxims quoted from law-texts, not necessarily literally e.g. Kingship to most worthy, not always to eldest, judgement in favour of possession if possessor’s case otherwise good etc.

19 entries matched

297. Beag tairthear don tagra mbaoith $
320. Bearad breith na himreasna $
344. Braon re ndubhadh diomdha De $
692. Dileas breath do bhreith le seilbh $
709. Dion cloinne a n-eag a n-athar $
787. Do roinneadh righe Connacht $
1043. Ge shaoile a Thaidhg, nach dearnas (al. ‘Cia.. $
1143. Ionnmhas ollaimh onoir riogh $
1221. Lochrann soillse ag siol Adhaimh $
1269. Mairg do ni deimhin d’a dhoigh $
1346. Measa a Thaidhg do thagrais fein $
1413. Mor an t-ainm ollamh flatha $
1502. Ni cluain gabhala Gras De $
1530. Ni haois fhoirfidheas a Aodh $
1553. Ni teid an eigean i n-aisgidh $
1636. Ro chuala ar thagrais a Thaidhg [al. Do chuala $
1744. Suirgheach Manchaigh re mac righ $
1812. Teamhair gach baile i mbi ri $
1831. Tobar fireinigh Fir Mhanach $