Motif: 291. Use of place-names in large quantities for ornamental effect

33 entries matched

38. A chrich Cheir mhic Fhearghusa $
76. A fhir theid i dTir Conaill $
125. A Shionainn Bhriain Bhoroimhe $
193. Aithnigh an gcrich-se a Chlann Neill $
315. Beannacht siar uaim go h-Eirinn (or uaim siar) $
320. Bearad breith na himreasna $
326. Beir eolus duinn a Dhomhnaill $
427. Cia an t-ainm is mo no an mhormhaith
456. Cia re gcuirfinn sead suirghe? $
467. Cian o d’ibheas digh ndearmaid $
548. Cread mhosglas macraidh Eirne? $
582. Cuirfead meise altram cloinni $
638. Deacair iomlaoid chlann cConaill $
646. Deana coimhne a Chaisil Chuirc [*D’eis Burcach.. $
794. Do thuit aonchrann Insi Fail $
820. Dursan toisg Dhonnchadh mac Briain
822. Each gan aradhain an fhearg $
898. Fada o mhalluigh Dia na mna $
902. Fada re hoirbert ... Sil Conaill $
954. Foiridh mo leisge a Leath Cuinn $
957. Foraire Uladh ar Aodh $
999. Fulang annroidh adhbhar soidh $
1092. I Sagsaibh loitear Leath Cuinn (or Ag Sagsaib $
1122. Iomdha uaisle ar iath Laighean $
1135. Ionmhain liom aibhne Eireann $
1174. La da rabhas ar maidin go fanach •
1223. Lubhghort fineamhna fuil Ir $
1377. Mo bhron mo cheo-tuirse cleibh is croidhe •
1569. O cheathrar gluaisid Gaoidhil $
1575. Ochon t’othrus a Eamuinn $
1654. Rug cabhair ar Chlar mBanbha $
1667. San Sbainn do toirneadh Teamhair $
1925. Tuirseach dham ag eirghe lae $