Motif: 297. Citation of historical precedents: for honouring poets, for harsh treatment of kings by poets, as examples for patron to follow, as support in poetic contention

109 entries matched

3. A Aodh og na n-each seang (or luath) $
24. A chailleach na foraire $
73. A fhir tainig re tasg mBriain $
103. A mhic gur meala t’arma $
126. A Shionainn Chuinn Cheadchathaigh $
130. A Thaidhg na tathaoir Torna $
137. A theachtaire thig on Roimh $
139. A toigh beag tiagar a dteagh mhor $
157. Abair riom a Eire ogh $
170. Ag so chugad a Chormaic $
201. An ail libh seanchas Siol gCein $
219. An sgitheach tu a mhacaoimh mna? $
221. An sluagh sidhe seo i nEamhain? $
224. An tu ar gceadaithne a charrag? $
232. Annamh nell riaghna os raith Chuirc $
241. Aoidhe mo chroidhe ceann Bhriain $
254. Ar sliocht trir ataid Gaoidhil $
277. Athraig gleas a Giolla Iosa
297. Beag tairthear don tagra mbaoith $
304. Bean do lamhaigheadh Leith Cuinn $
326. Beir eolus duinn a Dhomhnaill $
330. Beith re dan dlighidh ollamh $
335. Biaidh athroinn ar Inis Fail $
339. Biodh do shlan a bhais fa Eirinn $
360. Buaidh n-Aodh ar aicme Fheargna $
365. Buaidhreadh coigidh caoi en-mhna $
382. Caidheadh ceithre teallaigh Teamhra? $
393. Cathaigh red mheanma a mhic Briain $
400. Ceann na rioghraidhe ri Uladh $
429. Cia as gairde or gabhadh Eire $
439. Cia do gheabhainn go Grainne $
444. Cia ghabhas re guais Chonnacht $
454. Cia re bhfailtigheann Fodla? $
472. Cion suirghe ag Eirinn ar Aodh $
480. Cionnas frith fearann Luighne $
535. Cread an t-uamhan-so ar fhein Ghall? $
565. Cuid ronna a n-anbuain Eireann $
589. D’Oilbhearus is beatha a bhas $
622. Damhaidh duinn coir a chleirche $
656. Deanam cunntas, a Chathail $
692. Dileas breath do bhreith le seilbh $
754. Do chuala fein fada o shoin $
761. Do feachadh fulang Gaoidheal $
763. Do fhoir Dia dobron O mBriuin $
779. Do mhinigh Dia na deich n-aithne $
790. Do thogh Eire fear faire $
824. Eagcoir do fogradh Feilim $
880. Fada dar n-argain Ath Cliath $
899. Fada o Ulltaibh a n-oidhre $
904. Fada re hurchoid Eire $
940. Fogas a namhaidh do Neachtain $
943. Fogas fortacht don tir thuaidh $
947. Fogas umhla d’ainm gaisgidh $
963. Freamh gach uilc oidheadh flatha $
995. Fuigheall tuisleadh Trian Chonghail $
1001. Ga sealbh as fhearr ar Eas Ruaidh $
1014. Gabh mo ghearan a Sheoirse $
1020. Gabh uaim comhartha cumuinn $
1021. Gabh umat a Fheidhlimidh $
1041. Gar leigheas do lot Gaoidheal $
1050. Geall o Ulltaibh ag einfhear $
1082. Greas dearbhtha duan na Feirsde $
1138. Ionmhain taise ata i nDoire $
1154. Is follus a mhic Daire $
1160. Is mairg fhagas aithre mna/Ni mairg fhagas oidhre mn
1175. La dar shuidh ceathrar re ceird
1179. Labhradh Trian Chonghuil go ciuin $
1185. Lamh dhearg Eireann Uibh Eathach $
1300. Maith an conach clu gaiscidh $
1319. Maith rainig a ttreisi Taidg $
1320. Maith re sirleanmhain Siol mBriain $
1337. Mathair don eagna an fhuil riogh $
1342. Mealladh iomlaoide ar Eirinn $
1352. Meisneach maith a mac Aodha $
1374. Mithidh th’athdhusgadh a Aodh $
1375. Mna tar muir maith re Gaoidhil $
1394. Mo-chean dod chuairt a Chalbhaigh $
1413. Mor an t-ainm ollamh flatha $
1417. Mor ata ar theagasg flatha $
1418. Mor coir chaich ar chrich Laighean $
1420. Mor do mhill aoibhneas Eireann $
1444. Mur do thogh Seanchan mar so (aceph) $
1480. Neimhchionntach mise, a mhic Thaidhg $
1500. Ni chongmhann inbhe acht oidbheart (or oirb.. $
1516. Ni dual gan chuimhne ar cheart righ $
1526. Ni gnath liaigh gan luach saothair $
1529. Ni hainimh oige i bhflaithibh $
1556. Ni theid clann o choir a n-athar $
1559. Ni trath aithreachais d’fhuil Chonaill $
1571. O mnaibh ainmnighthear Eire $
1578. Oilbheim biothbhuan bas aoinfhir $
1611. Port oireachais Ara Chliach $
1619. Rannam le cheile, a chlann Uilliam $
1633. Rioghacht na beachta an bhochtacht $
1647. Roinn leithe air anbhuain Eireann $
1648. Roinn leithe ar choigidh Connacht $
1656. Rug cobhair ar choir Ghaoidheal $
1692. Seanoir cuilg cairt an Bhurcaigh $
1746. Suirgheach sin, a Eire ogh $
1750. T’aire riot a mheic Mhurchaidh$
1776. Tainig san cluiche ag Cormac $
1780. Tairgidh mo sheachna a Shiol mBriain $
1812. Teamhair gach baile i mbi ri $
1816. Teasda Eire san Easpainn $
1849. Trean riogh uaisligheas ollam $
1883. Truagh cor chloinne Adhaimh $
1895. Truagh sin a chinn mo chroidhe $
1929. Turnamh dochais dioth muirne $
1938. Uaigneach sin a Chinn Choradh $