Motif: 298. Historical comparisons: as vehicle for personal compliment, as compliment to patron’s house (or church)

125 entries matched

1. -ch tigerna/creite ar teach na togharma(aceph) $ POR xxxv
27. A chlairseach Chnuic Ui Chosgair $
48. A dhuin thios ata it éanar $
81. A gcrodhacht ceart Clann bhFeorais (*lucht each ag $
82. A Ghearoid deana mo dhail $
148. A-nois do criochnuigheadh cearchall na crodh- $
162. Adear mad Gall is Gaoidheal
164. Adhbhal anadh na nGaoidheal $
199. Alba gan dion a ndiaigh Ailin $
209. An cumhall ceadna ag cloinn Eoghain $
216. An mbearthaoi dha uair Eimhir $
223. An tu a-ris a Raith Teamhrach? $
224. An tu ar gceadaithne a charrag? $
229. An tusa an bhean do bhi sonn $
234. Annamh teach a ttreidhibh Leithbhir
239. Aoidhe i nEirinn an t-Iarla $
293. Beag nar bhaith Aodh oidhidh Coinn $
330. Beith re dan dlighidh ollamh $
347. Brathair don iocht an t-oineach $
352. Brian O Ruairc mo rogha leannan $
357. Bronach Goill Bhanbha da eis $
379. Ca sioth don cheol do chuala $
404. Ceannphort Eirenn Ard Macha $
417. Ceolchar sin a chruit na riogh $ [al. mo righ]
418. Cia a-deir gur imthigh Eamonn $
457. Cia rer fhailtigh Inis Fail? $
477. Cionnas do mholfainn mac riogh $
515. Comhla ratha run Fearghoil $
520. Cor testa ga maoine as (mo) ? (aceph.) $
521. Coroin Eireann ainm I Neill $
562. Cuaine rioghna rug Eadan $
565. Cuid ronna a n-anbuain Eireann $
584. Cumha ceathrair do mheasg me $
585. Cumhaidh iocas onoir riogh $
609. Da roinn chomhthroma ar chrich Neill $
612. Da urradh i n-iath Eireann $
620. Damh fein choiglim an Chathair $
643. Dealbhfad do Chormaic mo cheidghres droig- $
658. Deanam shiodh mbunaidh a Bhriain $
670. Deoraidh sonna sliocht Chathaoir $
725. Dlighim ioc as m’fhearacht graidh (or ‘fearsacht’) $
740. Do caitheadh aoibhneas Uladh $
771. Do leighis Dia derbhtha an mirbhail (aceph.) $
789. Do shlan uaim a Ath Seanaigh $
796. Do togbhadh meirge Murchaidh $
797. Do toirneadh ceannas Clainne Cuinn $
804. Dorn idir dhan is dasacht $
808. Druididh suas a chuaine an chaointe•
830. Easga an oinigh san aird toir $
836. Eire trom trillse Saidhbhe $
871. Fada an turus tug Eamhuin $
890. Fada is mna maithi mna Mumhan $
899. Fada o Ulltaibh a n-oidhre $
908. Fada theid teisd Roghallach $
930. Feasda is caointe Clann Domhnaill $
935. Fior mo mholadh ar mhac Domhnaill
938. Fod codarsna crioch Bhanba $
947. Fogas umhla d’ainm gaisgidh $
948. Foghlaidh a chruidh clu Filib $
955. Folamh Eire d’easbaidh Bhriain $
956. Folt Eimhire ar inghin mBriain $
957. Foraire Uladh ar Aodh $
962. Formad ag cach re clu Muiris $
967. Fuair Breifne a diol do shaoghlonn $
983. Fuaras nochar uaibhreach oigmhear $
1029. Gach ean mar a adhbha $
1030. Gach fonn go Feraibh Muighe $
1038. Gaois Ailbhe a n-inghin Domhnuill $
1040. Gar fuaras cupla coimseach $
1048. Geall do chuir lir ayet er nail
1049. Geall gach laimhe ag laimh Ghearailt $
1050. Geall o Ulltaibh ag einfhear $
1051. Geall re flaitheas fuair me
1057. Gealladh gach saoi don each odhar $
1082. Greas dearbhtha duan na Feirsde $
1084. Grian tsamhraidh teisd Tomhaltaigh $
1123. Iomdha uirrim ag Cloinn Chathaoir $
1132. Ionmhain baile brugh Leithbhir $
1133. Ionmhain compan rocharas $
1139. Ionmhain teach re dtugus cul $
1183. Lamh aoinfhir fhoirfeas i nEirinn $
1211. Leitheid Almhan i nUltaibh $
1218. Lios Greine is Eamhain d’Ultaibh $
1223. Lubhghort fineamhna fuil Ir $
1305. Maith an sgeul do sgaoil ‘nar miosg $
1348. Measdar teach innse re hOilech $
1359. Misde mh’innmhe mh’fad o Shaidhbh $
1379. Mo chara apsduil Filib $
1389. Mo thruaighe mar ataoi, a Thulaigh $
1391. Mo thruaighe mar taid Gaodhail $
1400. Mo-chion dot bhronnadh a Bhriain $
1411. Mor an lucht arthraigh Eire $
1433. Mor os gach bed bas an riogh $
1465. Namha agus cara dar gceird $/...]oniom maith a
1479. Neart gach tire ar Thir Conaill $
1518. Ni fa hindmhe is measta Mor $
1530. Ni haois fhoirfidheas a Aodh $
1546. Ni mhaireann d’Eirinn acht Aodh $
1570. O Dhia dealbhthar gach oige $
1580. Oileamhain flatha fuair Eoin $
1583. Oirbheartach anois neart Cuircneach $
1623. Re lan os ceann Chonnachtach $
1628. Ri con Eireann Abhartach $
1631. Righe Conaire ag cloinn Neill $
1641. Rogha an chuaine Cu Chonnacht $
1644. Rogha na cloinne Conall $
1665. Samhail muir Teamhra ata i nUlltaibh $
1686. Seacht ngradha fileadh fuair Aonghus $
1691. Sealbh gan urraidh oighreacht Fhinn $
1721. Slan dona saoithibh sealga $
1740. Soraidh led cheile a Chaisil $
1754. T...C... catha gall/ni bi treisi ach do tamall[acep
1763. Tadhg O Cearbhaill ar gceann sluaigh $
1811. Teamhair Chonnacht cuirt riogh Breiffne $
1816. Teasda Eire san Easpainn $
1839. Tomhais cia mise a Mhurchaidh $
1840. Tomhus muir Chruachna i gCluain Fhraoich $
1843. Tosach feile fairsinge $
1849. Trean riogh uaisligheas ollam $
1855. Tri coin chosnas clu Gaoidheal $
1867. Triall gach einfhir go cuirt dTeaboid $
1869. Triar do thoghas os iath Mogha $
1899. Truaigh anocht inneall Eirionn $
1924. Tuile rabharta rath deise $
1949. Uch is truagh mo ghuais on ngleobhruid •