Motif: 301. historical or mythological allusions: e.g. the belt of Iubhdán mac Abhdáin (which wards off disease); the single gold sandal of ?bhartach, the drink of forgetfulness etc.

83 entries matched

43. A crodh o’n Midhe fa thuairim mo thighearna $
55. A dhuine labhras an laoidh $
104. A mhic na meabhraigh eigse $
115. A Nioclais nocht an chlairseach $
139. A toigh beag tiagar a dteagh mhor $
215. An gcluine me a mhic Daire $
227. An tu thainig go Tadhg Dall $
410. Ceidtreabh Erend Inis Saimher $
426. Cia an saoi le seinntear an chruit $
447. Cia lear muineadh Maol Mhuire? $
457. Cia rer fhailtigh Inis Fail? $
484. Cionnas mheasdar macamh og? $
492. Clu gach feadhma ar fhuil Chein $
496. Clu oirbeart uaislighes neach $
508. Coir suil le seasamh Gaoidheal $
509. Coisgidh don aos ealadhna $
541. Cread e an luadh-sa ar Loch nGlinne? $
561. Cuach rig Connacht cuanna sed $
611. Da uaithni fulaing fa Fhanaid $
614. Dail catha idir Corc is Niall $
616. Dair tre abhaill abhall tre choll / al. Cionnus rachad...
646. Deana coimhne a Chaisil Chuirc [*D’eis Burcach.. $
653. Deanaidh cuimhne a chlanna Chuinn $
784. Do nithear lionta don lion
827. Eanna dalta Cairpri cruaid $
840. Eisd a Lughaidh rem labhra $
864. Fa’n raith imrid aicme Ir $
867. Fada an chabhair a Cruachain $
877. Fada coir Fodhla ar Albain $
883. Fada dhomh an laighese $
887. Fada gur haitigheadh Eire $
912. Failghigh chosnas clu Laighean $
920. Feach fein an obairsi, a Aodh $
926. Fearann cloidhimh crioch Bhanba $
973. Fuarais th’iarraidh a Eire $
979. Fuaras mac mar an t-athair $
989. Fuath liom bheith anmoch ag triall $
990. Fuath liomsa fuatha Chormaic $
1016. Gabh mo theagasg a bhean og [al. inghean fhionn $
1074. Go gcead dod ghairm a bhrathair $
1077. Goirt a-nocht deireadh mo sgeal $
1088. I mbrat an bhrollaigh gil-si $
1097. Imthigh uaim a theachtaire $
1103. Innis rod a Raith Oiligh (al. Innis sin a Raith...) $
1113. Iomdha eagnach ag Eirinn $
1116. Iomdha riocht a dteid Teamhair $
1134. Ionmhain comthach do char me $
1139. Ionmhain teach re dtugus cul $
1144. Iorrus iarthar Innsi Fail
1180. Labhram ar iongnadh Eireann $
1233. Maighean dioghla Druim Lighean $
1292. Mairg uaisligheas an eigse $
1302. Maith an sealad fuair Eire $
1310. Maith do chuid a charbaid mhaoil
1312. Maith do suidhigheadh Siol Neill $
1328. Manannan Fodla Fearghal $
1336. Mathair chogaidh crioch Bhanbha $
1341. Meaisde nach eadmhar Eire $
1346. Measa a Thaidhg do thagrais fein $
1350. Meinic laghduighthear Leath Cuinn $
1356. Minic frith Eire a hEamhain $
1381. Mo dha dhalta niorsad liuin [al. ‘ionmhuin liom $
1385. Mo iona iarla ainm Seamuis $
1405. Molfaid Conallaigh Clann Tail $
1466. Namha dom an dan
1474. Nar leam choisneas tu clu Chuinn $
1495. Ni breith orm do bhreith a Aodh $
1507. Ni deireadh d’anbhuain Eireann.Ni he crioch ..
1548. Ni mhaireann Teamhair a dtuaith $
1569. O cheathrar gluaisid Gaoidhil $
1571. O mnaibh ainmnighthear Eire $
1589. Olc do thagrais a Thorna $
1634. Riu fein meastor gasraidh Gall $
1636. Ro chuala ar thagrais a Thaidhg [al. Do chuala $
1639. Rob soraidh an sead-sa soir $
1691. Sealbh gan urraidh oighreacht Fhinn $
1705. Sgol gan oide an t-ord gaisgeadh $
1758. Tabhair a Dhe Donnchadh slan $
1765. Tadhg triath os na trenfhearaibh $
1829. Tir gan eagla deargruathar $
1833. Togaibh eadrad is Eire $
1841. Torchair ceol Cloinne Cathoil $
1864. Tri righ ag roinn inmheachais $