Motif: 302. Allusions to Ruaraíocht

62 entries matched

35. A Chormaic cuimhnigh an choir $
137. A theachtaire thig on Roimh $
154. A-nos bhreagnoighthear Bricne $
165. Adhbhar beadhga bas deisi $
219. An sgitheach tu a mhacaoimh mna? $
230. An ullamh fos feis Teamhrach? $
283. Beach eolais na heigse Aodh $
336. Bile fosga criche Fail $
350. Breitheamh ceart cothrom an t-eag $
357. Bronach Goill Bhanbha da eis $
412. Ceisd ar eolchuibh iath Banba $
447. Cia lear muineadh Maol Mhuire? $
508. Coir suil le seasamh Gaoidheal $
520. Cor testa ga maoine as (mo) ? (aceph.) $
537. Cread da sealbhuinn damh an dan? $
560. Croinn a hean-bun aicme Fergais $
608. Da roighnigh chreideas Clann Neill $
611. Da uaithni fulaing fa Fhanaid $
616. Dair tre abhaill abhall tre choll / al. Cionnus rachad...
784. Do nithear lionta don lion
792. Do thoghas cara cuirte al...inghean Uilliam/ folt slinntec
804. Dorn idir dhan is dasacht $
847. Eisd rem fhailte-se a Fheilim $
853. Eistidh a eigse Bhanbha/tabhraidh dhuinn uain agal $
857. Eistidh re subhailcibh Aodh
869. Fada an raithei-se romhainn $
871. Fada an turus tug Eamhuin $
883. Fada dhomh an laighese $
901. Fada re coimead clu Roisdeard $
930. Feasda is caointe Clann Domhnaill $
947. Fogas umhla d’ainm gaisgidh $
948. Foghlaidh a chruidh clu Filib $
958. Foraois airdriogh iath Connacht $
968. Fuair Domhnall oighreacht an einigh $
979. Fuaras mac mar an t-athair $
984. Fuaras rogha na n-og mbrioghmhar $
1016. Gabh mo theagasg a bhean og [al. inghean fhionn $
1049. Geall gach laimhe ag laimh Ghearailt $
1092. I Sagsaibh loitear Leath Cuinn (or Ag Sagsaib $
1150. Is baile mar a ainm Aras $
1160. Is mairg fhagas aithre mna/Ni mairg fhagas oidhre mn
1217. Lionn gan traghadh einech Ulltach $
1218. Lios Greine is Eamhain d’Ultaibh $
1230. MacCairteain triath na n-each seang $
1292. Mairg uaisligheas an eigse $
1300. Maith an conach clu gaiscidh $
1313. Maith fear mar chach a Chormaic $
1329. Manchaigh riamh ‘na Roimh einigh $
1389. Mo thruaighe mar ataoi, a Thulaigh $
1486. Ni ar aois meadhaighthear mac riogh $
1548. Ni mhaireann Teamhair a dtuaith $
1587. Olc beatha na gcoisidheadh $
1744. Suirgheach Manchaigh re mac righ $
1768. Tainig adhbhar mo thuirse $
1809. Teallach feile Uibh Eachach $
1835. Toghaidh Dia neach ‘n-a naoidhin $
1839. Tomhais cia mise a Mhurchaidh $
1855. Tri coin chosnas clu Gaoidheal $
1865. Tri uaithne ar inis Gaoidheal [al. ‘Inse, um Inis’] $
1883. Truagh cor chloinne Adhaimh $
1926. Tuirseach me dod chomann-sa $
1941. Uaithne an einigh i nOil Finn $