Motif: 305. Classical allusions

69 entries matched

113. A naoi bheag neartmhar
141. A-nocht is uaigneach Eire $
165. Adhbhar beadhga bas deisi $
194. Aithreach damh mo dhiochoisge $
219. An sgitheach tu a mhacaoimh mna? $
223. An tu a-ris a Raith Teamhrach? $
246. Aonta deisi a din Laighin $
350. Breitheamh ceart cothrom an t-eag $
408. Ceathrar do bhi ar uaigh an fhir $
508. Coir suil le seasamh Gaoidheal $
532. Creacht gan leigheas lot Cruachan $
543. Cread fa seachainnse suirghe?
597. Da ghradh treigfead Maol Mordha $
617. Dairt sonn da seoladh go Tadhg $
666. Deireadh flaithis ag fein Gall $
744. Do charas tar aon an Deirdre deaghgnuiseach•
771. Do leighis Dia derbhtha an mirbhail (aceph.) $
787. Do roinneadh righe Connacht $
795. Do thuit meirge catha Cuinn $
833. Easgar Gaoidhil eag aoinfhir $
889. Fada is inleantar lorg Uilliam $
901. Fada re coimead clu Roisdeard $
911. Faidh breagach an saoghalso ‘sna humhlaigh •
947. Fogas umhla d’ainm gaisgidh $
955. Folamh Eire d’easbaidh Bhriain $
959. Foraois eiges Innsi Gall $
1015. Gabh mo shuirghe a ua Emuinn $
1016. Gabh mo theagasg a bhean og [al. inghean fhionn $
1025. Gabhaim mo dheich rainn san rian [al. Gabh...]
1050. Geall o Ulltaibh ag einfhear $
1051. Geall re flaitheas fuair me
1090. I n-ainm an Airdmhic doghni grasa •
1092. I Sagsaibh loitear Leath Cuinn (or Ag Sagsaib $
1098. Ina mblath leagthar cine Chaoimh $
1145. Irial codhnach chloinne hIr
1154. Is follus a mhic Daire $
1218. Lios Greine is Eamhain d’Ultaibh $
1234. Mairg ‘ga lagaid a lamha $
1269. Mairg do ni deimhin d’a dhoigh $
1304. Maith an sgealaighe an Sgriobtuir $
1310. Maith do chuid a charbaid mhaoil
1377. Mo bhron mo cheo-tuirse cleibh is croidhe •
1387. Mo mhallacht ort, a shaoghail $
1389. Mo thruaighe mar ataoi, a Thulaigh $
1391. Mo thruaighe mar taid Gaodhail $
1406. Mor a-niu ag cach o Chathal
1424. Mor idir na haimsearaibh •
1436. Mor theasda dh’obair Ovid $
1483. Nell longphuirt os Loch Eachach $
1486. Ni ar aois meadhaighthear mac riogh $
1493. Ni bean aonothruis Eire $
1500. Ni chongmhann inbhe acht oidbheart (or oirb.. $
1559. Ni trath aithreachais d’fhuil Chonaill $
1570. O Dhia dealbhthar gach oige $
1599. Orphe-us og ainm Eoghain $
1606. Pardhas Fodhla Fir Manach $
1619. Rannam le cheile, a chlann Uilliam $
1659. Rug eadrain ar iath nAlban $
1692. Seanoir cuilg cairt an Bhurcaigh $
1698. Sgeal do sgapas fan mBanbha mbraenaigh $
1705. Sgol gan oide an t-ord gaisgeadh $
1713. Sion choitcheann cumha Ghaedheal $
1773. Tainig crioch ar olc nEireann $
1816. Teasda Eire san Easpainn $
1840. Tomhus muir Chruachna i gCluain Fhraoich $
1854. Tri ceoil do thog as mo thathamh me areir
1876. Truagh a Dhia an roinn do rinnis [al. Sgeal doiligh..’$
1883. Truagh cor chloinne Adhaimh $
1903. Tuar righe rath tighearna $