Motif: 306. Biblical allusions

50 entries matched

12. A bhean fuair an falachan $
40. A chroinn ar ar thoirling Dia $
141. A-nocht is uaigneach Eire $
174. Aigneadh m’fhir chomtha chridhe
350. Breitheamh ceart cothrom an t-eag $
478. Cionnas do roighfinn ri Oiligh $
543. Cread fa seachainnse suirghe?
635. Deacair foghnamh do thoil dha thighearna $
665. Deireadh cairdessa comhaireamh $
785. Do reir gach crainn tig a thoraidh $
806. Dream dhuineata an da Dhiarmaid $
816. Dursan do chas a Chrioch Bhreagh $
850. Eisdigh [a] aos cumtha caoin
894. Fada m’fhuireach o’m fhior graidh $
898. Fada o mhalluigh Dia na mna $
913. Failte duit go crich Bhanba $ •
947. Fogas umhla d’ainm gaisgidh $
1016. Gabh mo theagasg a bhean og [al. inghean fhionn $
1024. Gabhaim le hollamhnacht Iosa
1046. Geabh do chead a cholann chriadh [al. Gabh] $
1074. Go gcead dod ghairm a bhrathair $
1107. Iocadh Criosd cumaoin a Mhathar $
1114. Iomdha fath ag feirg an Choimdheadh $
1122. Iomdha uaisle ar iath Laighean $
1154. Is follus a mhic Daire $
1269. Mairg do ni deimhin d’a dhoigh $
1277. Mairg iarras iomlaoid chainte $
1304. Maith an sgealaighe an Sgriobtuir $
1347. Measa do thagrais a Thaidhg $
1391. Mo thruaighe mar taid Gaodhail $
1440. Muin aithrighe dhamh a Dhe $
1471. Naomhtha an obair iomradh De $
1495. Ni breith orm do bhreith a Aodh $
1538. Ni maith do mhalairt a Iudais $
1588. Olc chuimhnighim mo chumann $
1601. Ort do sheiseacht a shaoghail $
1606. Pardhas Fodhla Fir Manach $
1636. Ro chuala ar thagrais a Thaidhg [al. Do chuala $
1639. Rob soraidh an sead-sa soir $
1695. Seisear is fhearr d’fhuil Adhaimh $
1742. Soraigh leat a Leac Shnamha $
1772. Tainig ceo tar an gcreidim $
1773. Tainig crioch ar olc nEireann $
1814. Tearc oidhre dileas ag Dia $
1829. Tir gan eagla deargruathar $
1856. Tri corona i gcairt Sheamais (al. Tri coroine ..) $
1867. Triall gach einfhir go cuirt dTeaboid $
1869. Triar do thoghas os iath Mogha $
1883. Truagh cor chloinne Adhaimh $
1890. Truagh liom-sa a chompain do chor (al. ‘liomsa’) $