Patron SName: 3133. Butler, le Botiller, de Buitéir

26 entries matched

6. A Bhanbha bhog-omh dhona dhuaibhseach•
188. Aislingthe do-chonnac-sa $
189. Ait mo roinn gan rann oile $
239. Aoidhe i nEirinn an t-Iarla $
452. Cia re a n-egonainn m’easbhaidh? $
564. Cuich do leannan a Lamh Oir $
582. Cuirfead meise altram cloinni $
620. Damh fein choiglim an Chathair $
734. Do bheannaigh Dia dun meicc Piarais $
808. Druididh suas a chuaine an chaointe•
859. Eolach me ar mheirge an Iarla $
901. Fada re coimead clu Roisdeard $
983. Fuaras nochar uaibhreach oigmhear $
1168. Is uaigneach duit a phuirt na bpriomhfhlaith •
1300. Maith an conach clu gaiscidh $
1385. Mo iona iarla ainm Seamuis $
1388. Mo sa chach clu Buitlearach $
1414. Mor antrom inse Banbha
1531. Ni heasboidh acht cradh croidhe $
1575. Ochon t’othrus a Eamuinn $
1620. Rath fa chroidhe chumas Dia $
1734. Soirbh bhur dtoisg a Thriath Siuire $
1767. Taghaim Tomas ragha is roghradh gacha hogmhna $
1867. Triall gach einfhir go cuirt dTeaboid $
1899. Truaigh anocht inneall Eirionn $
1949. Uch is truagh mo ghuais on ngleobhruid •