Patron SName: 3149. Dillon, Dilmhúineach

35 entries matched

43. A crodh o’n Midhe fa thuairim mo thighearna $
64. A fhir fhagbhas Inis Cuinn $
162. Adear mad Gall is Gaoidheal
164. Adhbhal anadh na nGaoidheal $
288. Beag mhaireas dar ndeaghdaoinibh $
371. Buan go sona Sir Seamus $
411. Ceilt na hoirbhire an andsa $
423. Cia ainiceas inn ar leathtrom $
424. Cia an chuirt-se ‘s an caislean mor $
499. Coimhead Trir ar Theaboid Diolmhain [illegible]
541. Cread e an luadh-sa ar Loch nGlinne? $
580. Cuirfead comaoin ar charaid $
632. Deacair cur i n-aghaidh gach enduine $
673. Dia do bheatha a bharr Chuircneach $
687. Dia do shoirbhiughadh Shior Lucais $
745. Do cheinneochainn comann Goill
770. Do horadh ainm an einigh $
777. Do mheallais m’annsa a fhir graidh $
792. Do thoghas cara cuirte al...inghean Uilliam/ folt slinntec
802. Doirbh riaghladh reime flatha
885. Fada go dtoir Triath Airtigh
1022. Gabhaidh mo shuirghe a Shior Lucais $
1198. Leannan na saoithe...(frag.)
1303. Maith an seanadhsa ag Siol Neill
1425. Mor idir na malartaibh
1506. Ni dearbhthar cara go cas
1578. Oilbheim biothbhuan bas aoinfhir $
1583. Oirbheartach anois neart Cuircneach $
1634. Riu fein meastor gasraidh Gall $
1658. Rug cosnamh ar chrich Midhe $
1709. Siobhan Mughar marbhas gaoith $
1723. Slan fad’ theachd a Thuir Airtigh
1727. Slan o’n chogadh go dtillidh mo thighearna $
1786. Tamhan siothchana Sior Teaboid
1878. Truagh an sgeal-sa sgaoiltear libh