Motif: 315. craftsmen

16 entries matched

87. A Iosa Criost cred an toil $
470. Cinn duinn comhairle a Chormaic $
622. Damhaidh duinn coir a chleirche $
658. Deanam shiodh mbunaidh a Bhriain $
775. Do mealladh cach no O Cearbhaill $
807. Droichead na bpeacthach pais De $
928. Fearr beagan cloinne na clann $
1275. Mairg fheagas ar Inis Ceithleann $
1289. Mairg rug ar an aimsir-se $
1348. Measdar teach innse re hOilech $
1412. Mor an sochar na haimsire $ [al. Mor sochar na haims..
1476. Narab Dia do bheatha a Bhais $
1527. Ni guais liom t’urchar a Aodh $
1540. Ni maith siubhal san Domhnach $
1665. Samhail muir Teamhra ata i nUlltaibh $
1849. Trean riogh uaisligheas ollam $