Patron SName: 3209. MacCarthaigh, MagCárrthaigh

44 entries matched

29. A chnuic thoir re taoibh Ealla $
91. A leine mhic Diarmada $
136. A theachtaire thig on bhFrainc $
148. A-nois do criochnuigheadh cearchall na crodh- $
153. A-nois trath in charadraidh $
158. Ach a Dhaoil ! $
276. Athfhas freimhe clann Carrthaigh $
323. Beart chluithe ar Eirinn eag riogh $
326. Beir eolus duinn a Dhomhnaill $
510. Coisrigh a Chriosd cairbh Dhonnchaidh $
576. Cuin diolfus Cormac mo dhan $
585. Cumhaidh iocas onoir riogh $
619. Damadh lor leis.. al. Ni buidheach me do Chormac $
646. Deana coimhne a Chaisil Chuirc [*D’eis Burcach.. $
680. Dia do bheatha a Thaidhg mhic Thaidhg $
682. Dia do bheatha i n-adhbhuigh h’athar $
806. Dream dhuineata an da Dhiarmaid $
862. Fa gniomhraidh meastar mic riogh $
891. Fada is othras eag Donnchaidh $
931. Feidhm flatha feitheamh einigh
945. Fogas oirbheart d’aois linibh $
997. Fuirigh go foill a Eire $
1038. Gaois Ailbhe a n-inghin Domhnuill $
1041. Gar leigheas do lot Gaoidheal $
1065. Gearr o dob inghill mna Mumhain $
1071. Gluais a litir go Lunndain $
1111. Iomdha buaidh ar chrich Chairbreach $
1240. Mairg as fhial tar eis Cormaic $
1301. Maith an locht airdriogh oige $
1319. Maith rainig a ttreisi Taidg $
1470. Naomh-Oluinn an bhearla bhinn $
1482. Nel righna os raith Iughaine $
1521. Ni fheaca a ionshamhail sin al. Soraidh led cheile.. $
1553. Ni teid an eigean i n-aisgidh $
1558. Ni thuigim dail Diarmada $
1600. Ort do chongal a Chormaic $
1721. Slan dona saoithibh sealga $
1740. Soraidh led cheile a Chaisil $
1745. Suirgheach me le Mac Donnchaidh $
1758. Tabhair a Dhe Donnchadh slan $
1774. Tainig lean do Leith Mhogha $
1796. Teach da rioghan raith Caisil $
1866. Triall a reacaire reac m’fhuighle $
1894. Truagh na sgeil-se tig tar toinn $