Motif: 323. ‘Hurling’, iomáin

9 entries matched

134. A theachtaire theid bhu thuaidh $
339. Biodh do shlan a bhais fa Eirinn $
366. Buailfidh Dia a bhuille baire $
637. Deacair innreamh na hoige $
798. Do turnadh treise Gaoidheal $
1140. Ionmhain triur tainig dom fhios $
1176. La i dTeamhraigh ag Toirdhealbhach $
1301. Maith an locht airdriogh oige $
1743. Suirgheach Cruacha re clu Taidhg $