Motif: 324. Music

63 entries matched

27. A chlairseach Chnuic Ui Chosgair $
67. A fhir iomtnuidh an aois ted (or iomthusa) $
84. A hogaibh eirgheas fine $
86. A Iosa an eisdir mo dhan? $
87. A Iosa Criost cred an toil $
115. A Nioclais nocht an chlairseach $
173. agus fos cnu na hedan (aceph.) $
191. Aithne charad clairseach Bhriain $
271. Ataim ag dul risin tuaith $
277. Athraig gleas a Giolla Iosa
289. Beag mhaireas do mhacraidh Gaoidheal $
351. Brian a-nois do-nim do Mhaghnus $
364. Buaidh thighearna ar thoiseachaibh $
379. Ca sioth don cheol do chuala $
417. Ceolchar sin a chruit na riogh $ [al. mo righ]
420. Cia a-nois ‘ga n-oilter an t-enech $
423. Cia ainiceas inn ar leathtrom $
426. Cia an saoi le seinntear an chruit $
431. Cia as sine cairt ar chrich Neill $
504. Coir Dhe eadram is Uilliam $
548. Cread mhosglas macraidh Eirne? $
584. Cumha ceathrair do mheasg me $
643. Dealbhfad do Chormaic mo cheidghres droig- $
658. Deanam shiodh mbunaidh a Bhriain $
668. Deithfrigh am dhail a leabhrain $
685. Dia do chruthaigh grianbhrugh nimhe $
719. Dlighidh coire cnaimh $
794. Do thuit aonchrann Insi Fail $
796. Do togbhadh meirge Murchaidh $
850. Eisdigh [a] aos cumtha caoin
870. Fada an ruaig-si ar rioghraidh Breagh $
906. Fada Teamhair ar ti rioghna $
932. Filidh Eireann go haointeach $
1000. Ga la fhuigfed Innse an Laoigh? $
1090. I n-ainm an Airdmhic doghni grasa •
1128. Iongnadh [eachtra?] is me ar ndeaghailt •
1163. Is nar an sgealso teacht da thigh [al. Nar an sc $
1206. Leig thort do thuirse a Shile $
1211. Leitheid Almhan i nUltaibh $
1274. Mairg duine do chaill a ghuth $
1325. Mall an deifirse ar Dhonnchadh
1338. Mathair na horchra an eigse $
1363. Mithid sin a mhaca Mileadh
1377. Mo bhron mo cheo-tuirse cleibh is croidhe •
1386. Mo leaba fein dhamh a Dhonnchaidh $
1392. Mo-chean do theacht a chlairseach $
1399. Mo-chion do theacht, Feidhlime $
1421. Mor doghnid daoine diobh fein $
1474. Nar leam choisneas tu clu Chuinn $
1568. Nodlaig do chuamair don Chraoibh $
1569. O cheathrar gluaisid Gaoidhil $
1587. Olc beatha na gcoisidheadh $
1599. Orphe-us og ainm Eoghain $
1679. Se hoidhche dhamh-sa san dun $
1759. Tabhraidh chugam cruit mo riogh $
1787. Tanag adhaigh go hEas Caoile $
1825. Tiar tainig tus na seanma $
1841. Torchair ceol Cloinne Cathoil $
1850. Treig do ghruaim an uairsi a Shaera •
1854. Tri ceoil do thog as mo thathamh me areir
1859. Tri gartha is gnathach ‘na dhunadh al.Tri neithe chuir.. $
1916. Tugas gradh eagmhaise d’Eoin $
1949. Uch is truagh mo ghuais on ngleobhruid •