Patron SName: 3262. MacDubhghaill

16 entries matched

100. A Mheic Dhubhghaill tuar acain $
102. A mhic Dhubhghaill gherreanaigh $
264. Ata Dia ag dion an Mhointigh $
302. Bean da chumhadh Cruacha Aoi $
316. Beannacht uaim-se go hAilin $
444. Cia ghabhas re guais Chonnacht $
532. Creacht gan leigheas lot Cruachan $
730. Do athruigh sean ar siol gCuinn $
969. Fuair Eire adhbhar osnaidh $
1015. Gabh mo shuirghe a ua Emuinn $
1094. Iad fein mhoras Clann Colla $
1099. Inghean Bhasga na mbas mbog $ see Coill athfhais
1651. Roinnfead cach re cleir Banbha $
1680. Seabhaic d’airrghibh aicme Dubhghaill $
1783. Tairnig aoibhneas Chlann gColla $
1790. Tarla d’Fhionn a aithghin sonn $ al. Coill athfais (.....)