Class: 33. Historical

25 entries matched

176. Ailim bairc mbraenaig $
182. Airgialla ardmora uaisle $
245. Aonar dhuit a Bhriain Bhanba $
268. Ata sund rulla na righ $
275. Athairne athair na haoi [al. Ionmhain compan rocharas]
378. Ca mheid ngabail fuair Eire ?
412. Ceisd ar eolchuibh iath Banba $
558. Crioch Osruidhe leith Laighean $
573. Cuimhnigh sochar siol gColla $
614. Dail catha idir Corc is Niall $
724. Dlighidh righeolus d’ollamh $
827. Eanna dalta Cairpri cruaid $
852. Eistidh a eigse Bhanba/re hiomraidh na healadhna $
855. Eistidh re Conall calma $
1095. Idir gach obair sgriobhas $
1175. La dar shuidh ceathrar re ceird
1230. MacCairteain triath na n-each seang $
1303. Maith an seanadhsa ag Siol Neill
1367. Mithidh damh dul re seanchas $
1381. Mo dha dhalta niorsad liuin [al. ‘ionmhuin liom $
1433. Mor os gach bed bas an riogh $
1704. Sgitheach sin a chlanna Cuinn $
1857. Tri fichid riogh ria dtionol $
1864. Tri righ ag roinn inmheachais $
1904. Tug damh h’aire a Inse an Laoigh $