Motif: 330. sickness

62 entries matched

6. A Bhanbha bhog-omh dhona dhuaibhseach•
57. A dhuine na heaslainte $
90. A lega Banba na mbrat $
168. Ag so an t-easlan dar-iribh $
278. Atu i gcogadh rem chairdibh $
299. Bean ar n-aitheirghe Eire $
322. Beart chais cogadh tighearna $
329. Beireadh easaonta d’fhuil Cein $
354. Briocht na seirce i ndiaidh Eoin $
397. Ceangal sodenta siogh De
475. Cionnas dhiolfad mo luach leighis? $
526. Crann toruidh Croch in Coimdhe $
532. Creacht gan leigheas lot Cruachan $
539. Cread do luaimnighe a Leith Chuinn? $
546. Cread i an aithris-se o Ath Cliath? $
552. Creidim duit a Dhe nimhe $
587. Cumthach labhras an lonsa $
644. Dealg athalaidh othras Taidhg $
660. Dearbh do chumhacht a Chroch Naomh $
771. Do leighis Dia derbhtha an mirbhail (aceph.) $
883. Fada dhomh an laighese $
891. Fada is othras eag Donnchaidh $
900. Fada om’ intinn a hamharc $
905. Fada suil Eireann re hAodh $
918. Feach a Chriosd ar crich Luighne $
922. Feach orm a inghean Eoghain $
977. Fuaras fein im maith o mhnaoi $
1041. Gar leigheas do lot Gaoidheal $
1066. Geillim chugad a chroich [al. ‘Geallaim....’] $
1081. Grasa De d’furtacht Aodha $
1102. Innis duinn a chrupan
1164. Is romhaith mo leaghasa
1166. Is truagh mar ata mo cholann chriadh $
1199. Leasaighthear libh leine an riogh $
1213. Liaigh gach gona gras Muire $
1214. Liaigh mo chabhartha an Chroch Naomh $
1219. Loch Dearg aon-rogha na hEireann $ [al. aonRoimh..]
1296. Maith an bhanliaigh bean Iosa $
1307. Maith ataoi ann sin a Neill
1309. Maith Dia fa aisiog iomlan $
1352. Meisneach maith a mac Aodha $
1416. Mor ar cach comaoin an Choimgeadh $
1493. Ni bean aonothruis Eire $
1498. Ni cara acht cara na h-eigne $
1499. Ni chluinim guth Filib fos $
1524. Ni fuighthear commaith Aodha $
1526. Ni gnath liaigh gan luach saothair $
1575. Ochon t’othrus a Eamuinn $
1674. Saoth leamsa luighe Donnchuidh $
1696. Sgaradh re Daibhidh a doigh $
1700. Sgeal nua nach cabhair d’ar gcradh $
1705. Sgol gan oide an t-ord gaisgeadh $
1722. Slan fad’ lot a lamh Aodha $
1792. Tarraidh tuiseal tir Luigheach $
1798. Teach leagha leaba Phadraig $
1817. Teasda eochair ghlais Ghaedheal $
1832. Togaibh do chroidhe a Chormaic $
1838. Toghaim liaigh do leigheas Feilim $
1879. Truagh an sgeal-so linn da luadh $
1885. Truagh do chor a chroidhe tim $
1896. Truagh sin a dhreagain Doire $
1954. Urra ar leighis Dia na ngras $