Motif: 335. Importation of wine in ships, to harbours in patron’s territory

19 entries matched

209. An cumhall ceadna ag cloinn Eoghain $
343. Branaigh ar clu os cloinn Neill $
351. Brian a-nois do-nim do Mhaghnus $
353. Briathra cogaid ‘gon cath Laigneach $
421. Cia a-nois da gcreidid Clann Eachach $
515. Comhla ratha run Fearghoil $
531. Creach Gaoidheal i reilg Rois $
604. Da neall oinig san aird tuaidh $
704. Diomdhach do Conall clann Dalaigh $
999. Fulang annroidh adhbhar soidh $
1034. Gach siol co siol righEoghain $
1050. Geall o Ulltaibh ag einfhear $
1186. Le heanmhnaoi cuirthear clu ban $
1193. Leanfad mo cheart ar cloinn Dalaigh $
1348. Measdar teach innse re hOilech $
1384. Mo iona diol eanchuigidh Aodh $
1486. Ni ar aois meadhaighthear mac riogh $
1617. Rainig seala ar shith Uladh $
1827. Tinn an galar an gradh $ (al. Mairg aga mbi meanma