Motif: 336. The Lapse of Gaelic ways, introduction of English fashions, hairstyles etc.

24 entries matched

6. A Bhanbha bhog-omh dhona dhuaibhseach•
66. A fhir ghlacas a ghalldacht $
288. Beag mhaireas dar ndeaghdaoinibh $
289. Beag mhaireas do mhacraidh Gaoidheal $
306. Bean fhoireas in ealadha $
310. Beannacht ar anmain Eireann $
346. Brathair don bhas an daidhbhreas $
374. Buime na heigsi Art Og $
413. Ceisd! cia do cheinneochadh dan? $
424. Cia an chuirt-se ‘s an caislean mor $
449. Cia meise no an mac-sa Seaain? $
470. Cinn duinn comhairle a Chormaic $
991. Fubun fuibh a shluagh Gaoidheal $
1071. Gluais a litir go Lunndain $
1113. Iomdha eagnach ag Eirinn $
1289. Mairg rug ar an aimsir-se $
1351. Meisi ar th’fhaosaimh a Airt Ruaidh $
1410. Mor an lean-sa ar aicme Ile $
1421. Mor doghnid daoine diobh fein $
1424. Mor idir na haimsearaibh •
1425. Mor idir na malartaibh
1546. Ni mhaireann d’Eirinn acht Aodh $
1752. T’aire riot a Riocaird Oig $
1906. Tugadh an t-ar so ar Eirinn