Motif: 337. Aisling

20 entries matched

71. A fhir na suidh ar in sith $
160. Ad chiu aisling im iomdhaidh $
166. Adhbhar broin bruadar bailc
185. Aisling ad-chonnairc Cormac $
186. Aisling ad-chonnairc o chianaibh $
187. Aisling thruagh do mhear mise $
463. Cia thu fein a mhacaoimh mna? $
522. Corrach do chodlas a-reir $
613. Daerg [ ] imrid Frangc $
750. Do chonnaic me aislingthe $
877. Fada coir Fodhla ar Albain $
1127. Iongnadh mh’aisling i nEamhain $
1174. La da rabhas ar maidin go fanach •
1345. Meanmach m’aislinn i gCraig Leith $
1377. Mo bhron mo cheo-tuirse cleibh is croidhe •
1393. Mo-chean do-chonnarc a-reir $
1466. Namha dom an dan
1477. Neall mna sithe sunn a-reir $
1587. Olc beatha na gcoisidheadh $
1761. Tabhram an Chaisg ar Chathal $